Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Chef och infart i kommunstyrelsen

Publicerad:

När kommunstyrelsen samlas till årets sista möte på onsdag, 2 december, är det flera stora frågor som står på dagordningen. Det första ärendet är rekrytering av en ny kommundirektör, en tjänst som Fredrik Geijer föreslås till.

I samband med sammanträdet kommer Carl-Johan Engström att berätta om arbetet i infartsberedningen.

Bland övriga ärenden finns granskning av detaljplanen för Bävern 1, Centralskolan, detaljplanen för delar av Östra Värlinge samt Skegrie öster. Alla planerna syftar till ett ökat bostadsbyggande i kommunen.

Ansökan om pengar till landsbygdsutveckling och erbjudande att bli medlem i Greater Copenhagen and Skåne Commitee ska diskuteras. En utvärdering av arbetet med kundtjänst står på agendan, liksom revidering av upphandlingspolicy, långsiktig investeringsplan och äskande av pengar för utveckling av Albäck, kajen i Skåre och elnätsplan etapp 2.

Också detaljplaner för Trygghetens hus, Trucken 2 och Vannhögsskolan ska tas upp under sammanträdet. Ett medborgarförslag gällande god och näringsriktig mat åt alla, och en motion om frågestund i kommunfullmäktige med anledning av flyktingströmmen samt revidering av reglementen ska behandlas under mötet.

Förvaltningscheferna Cecilia Lejon och Kent Naterman kommer att informera om flyktingmottagningen i samband med kommunstyrelsens möte.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?