Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Ingen nattklubb - men kanske soptunnetävling…

Publicerad:

Politikerna i Trelleborgs kommunstyrelse har att ta ställning till medborgarförslag vid de flesta av sina sammanträden. Förslagen kommer från allmänheten och behandlar frågor av de mest varierande slag.

Vid onsdagens möte fanns exempelvis förslag att kommunen skulle bygga en nattklubb i västra delen av Trelleborg, så festsugna studenter inte ska behöva åka till Malmö.

Möjligheten att lämna medborgarförslag har funnits under en följd av år, och föranleder många kommuninnevånare att ge sin syn på olika saker. Ibland handlar det om stora genomgripande förändringar, ibland om enklare spörsmål som hundlatriner eller ogräs.

Det var en ung trelleborgstjej som lämnade in förslaget om en kommunal nattklubb för åldersgruppen 16 till 18 år. Och visst tycker kommunledningen att det är viktigt med meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar under 18 år. Fritidsgårdar passar inte alla, men det finns alternativ menar politikerna i sitt svar och tillägger att bygga och driva en nattklubb ligger för långt från det kommunala ansvaret.

I ett annat medborgarförslag vill en person bosatt i östra delen av kommunen, att det ska byggas en permanent övergång över Disebäcken i Skateholm. För några år sedan spolades bron bort och det finns faror i de djupa vattenhål som bildats. Marken är dock inte kommunal och därför saknar kommunen rådighet, även om Tekniska nämnden anser att man kan bidra eftersom bron kan anses ha ett allmänintresse. Nu ska frågan diskuteras och beslutas på kommunfullmäktige.

Elever vid det estetiska programmet på Söderslättsgymnasiet vill ha en laglig graffitivägg i Trelleborg. Detta skulle enligt förslagsställarna minska det olagliga klottret och gynna turism och kultur. Sedan ett år tillbaka arbetar en grupp tjänstemän med frågan, och hade bland annat pekat ut den gamla Trebolittomten som lämplig plats. Detta föll dock på miljöskäl och nu letar man efter alternativa placeringar för en graffitivägg. I det fortsatta arbetet kommer Ungdomsforum att vara med.

En trelleborgare har engagerat sig i de nya svarta sopkärlen. Han vill utlysa en tävling om den vackraste inramningen och som vinst ha ett års fri sophämtning. Tekniska nämnden är dock kallsinnig till förslaget medan Samhällsbyggnadsnämnden tycker förslaget är gott. Gemensamt för båda nämnderna är emellertid att man inte anser sig ha möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet. Det kan dock kommunens kommunikationsenhet göra, anser politikerna, och skickar över förslaget dit med passusen för en eventuell framtida aktivitet.

- Bygg ett utomhusbad vid Dalabadet, manar en annan förslagsställare. Kommunstyrelsen väljer dock att vänta med fler bad tills den utomhuspool som snart ska byggas i Anderslöv är färdigställd och utvärderad. Om man i framtiden överväger att bygga fler utomhusbassänger kan Dalabadet blir ett alternativ.

Allt fler skaffar elbilar och elcyklar och i ett medborgarförslag vill en trelleborgare utöka antalet parkeringsplatser för dylika fordon. Bra förslag, menar kommunstyrelsen och ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda behov, placering och finansiering av laddplatser i samarbete med elhandelsbolaget Tefab.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?