Nyheter

 • Vattenavstägning i Skegrie den 27 mars

  VA-avdelningen kommer att utföra arbete på vattenhuvudledningen vilket kommer att medföra avbrott i vattenleveransen den 27 Mars.

 • Vattenläcka på Söderslättsgatan

  Vattenläcka på Söderslättsgatan. Vattnet kommer att stängas av under reparationen av ledningen. Detta medför avbrott i vattenleveransen till boende på Söderslättsgatan söder om Vemmenhögsgatan, på J.W Wulffsgatan samt Ljunitsgatan och Kapellplan.

 • Exploatörer tog del av utvecklingsplaner

  Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson hälsar välkommen på årets exploatörsträff.

  Drygt 50 exploatörer från cirka 40 olika företag deltog på den exploatörsträff som Trelleborgs kommun arrangerade på torsdagsförmiddagen.

 • Axel Ebbe fyller 150 år - tisdag 27 mars!

  Det lilla barnet Axel Emil Andersson föddes den 27 mars 1868. Han växte upp som bondson i Hököpinge, en by som han förutom ett antal stormande år ute i Europa, var tämligen trogen hela livet.

 • Gör något roligt på påsklovet!

  På påsklovet får Trelleborgs Museum besök av tecknaren Joakim Larsson. Då blir det workshop i serieteckning med inspiration från spännande livsöden i museets utställning ÖGA mot ÖGA.

 • Ny ridsportanläggning i Trelleborg?

  Kyrkoköpinge Ridklubb

  Fritidsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med ny ridanläggning enligt kommunfullmäktiges beslut 19 mars. I samarbete med berörda nämnder och ridklubbar ska förslag tas fram på placering av ny ridanläggning, ekonomisk kalkylplan och tidplan för genomförande.

 • Familjevåldsgrupp i Trelleborg finns till för hela familjen

  Trelleborgs familjevåldsgrupp kan erbjuda olika typer av råd- och stödinsatser för både vuxna och barn. Från vänster: Caroline Ljung Blom, Ann-Marie Svendsen och Therese Sjöstedt-Jarnlo.

  Tre socialsekreterare bildar kommunens familjevåldsgrupp som kan erbjuda råd och stöd åt personer som på något sätt drabbats av våld i en nära relation. Det kan röra sig om till exempel skyddat boende, rådgivning och krisbearbetning.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 367 , Nästa