Landsbygdsutvecklingspriset

Kommunstyrelsen och Byarådet Trelleborgs Kommun tar fram kandidater för nominering till landsbygdsutvecklingspriset.

Kriterier

Landsbygdsutvecklingspriset delas ut till en person eller organisation som arbetar för en levande och utvecklande landsbygd i nutid med ett historiskt perspektiv, överbryggar generationsgränser och skapar naturliga samlingspunkter samt är ett föredöme och en inspirationskälla för andra.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?