Övre - En stadsdel full av energi

Evenemang, Fri entre, Litteratur & föredrag, Utställning, Museer, Övriga evenemang

En utställning om Trelleborg Övre. Här får man veta mer både om platsens historia och framtid. Området planeras nu för framtiden!

En utställning om stadsdelen Övre
Foto: Trelleborgs museum Licens: © Copyright En utställning om stadsdelen Övre

Området som nu planeras för framtiden togs i bruk för stadens behov under slutet av 1800-talet. Då låg hela området på betryggande avstånd från bebyggelsen. Här fanns gott om plats för nymodigheter som tåg, el, gas och vatten. Utställningen presenterar flera viktiga samhällsfunktioner under tre tidsutsnitt – dåtid, nutid och framtid. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin inviger utställningen. Utställning, föredrag och film Utställningen visar planprogrammet för Övre och stadsparkskvarteren i en snygg och överskådlig visionsbild sedd från ovan. Dessutom får vi se gamla fotografier från platsen och energilösningar från förr och hur de kan se ut i framtiden. Sist men inte minst ser vi en film som visar trelleborgare från 14 till 98 år, som berättar om sin anknytning till platsen och hur de ser på platsens utveckling. Under utställningstiden hålls en rad intressanta lunchträffar om områdets och stadens utveckling. Du möter bland andra Roland Hassel, som arbetade mitt i hjärtat av Övres busstation i femton år, Jan-Arvid Nilsson från föreningen Gamla Trelleborg, samt parkchef, landskapsarkitekt med flera tjänstemän från kommunen och inte minst 98-åriga trelleborgaren Ebba Ekander med massor av berättelser ur sin egen minnesbank. Program för lunchträffarna "Så skapar vi tillsammans en god bebyggd miljö kring Övre och Stadsparkskvarteren". Samskapande lunchträffar med samtal och vandringar tillsammans med intressanta och kunniga aktörer. Plats: Bian på Trelleborgs museum, tisdagar 12.00-12.45, ingen föranmälan krävs. 14 maj – Det var en gång en busstation Roland Hassel, platschef för Swebus på Övre i Trelleborg, 1990-2005. Roland arbetade mitt i hjärtat av busstationen under femton års tid. 21 maj – Övre och Stadsparkskvarteren Guidad rundvandring runt planområdet med Fredrik Magnusson, planarkitekt, Trelleborgs kommun, och Jan Arvid Nilsson, föreningen Gamla Trelleborg. 28 maj – God bebyggd miljö - vad är det? Hanna Elgåker, landskapsarkitekt och agronomie doktor, Länsstyrelsen i Skåne, har tagit sig an uppgiften att formulera ett av Trelleborgs miljömålsprogram. Medverkar gör också Maria Glawe med två av sina elever från Söderslättsgymnasiet. 4 juni – Trygghet, träd och trängsel. En lunchrunda i Stadsparken. Mark Huisman, parkchef, Trelleborgs kommun, tar oss med genom den gröna oasen. 11 juni – Nu går avfallet under jorden! Riccardo Klemensson, TrelleborgsHem AB, och Pontus Olsson, Plastic Omnium AB, om ett framtida avfallssystem som redan är infört på några platser i Trelleborg. 18 juni – Den täta staden – varför behövs den? Fredrik Magnusson, planarkitekt, Trelleborgs kommun, har tagit fram planprogrammet för Övre och Stadsparkskvarteren och berättar om sina tankar utifrån detta arbete. 25 juni – 98-åringen som minns Övre Emilie Ekander, tillförordnad kommunikationschef, Trelleborgs kommun, har varit med och författat Trelleborgs bostadsförsörjningsprogram. Med sig har hon sin farmor, Ebba Ekander som kan ge oss en lång tillbakablick över områdets historia.

Övre - En stadsdel full av energi

Plats/arena:
Trelleborgs Museum
Telefon: (0)410-733045