Utställning - I need to paint

Fri entre, Utställning, Konst

Välkommen på utställning på Galleri Fågel där konstnären Tomas Nanne Sandberg och Ella Hågard Grönwall visar upp sin konst.

Min bildvärld är ett collage där fantasi och minnesbilder blandas. Platser jag besökt och människor jag träffat eller sett skynda förbi i periferin. Jag sammanlänkar alla fragment och flyttar in dem i min bildvärld, där tiden stannar. Jag håller bilderna nära mig själv i mitt uttryck, det jag upplever och minns. Den senaste perioden av skapande har varit ett konstnärligt samarbete med Ella Hågard Grönwall där våra bådas olika uttryck får mötas i en ny serie målningar. Där skildrar vi olika dimensioner, omedvetna om varandra och förenade i bilden. I bilderna blandas konventionella symboler med mera fritt tolkningsbara bildtecken. Fantasi och lekfullhet är viktiga begrepp i vårt bildskapande, inrymda under ett tak av allvar. Den enda regeln är att det inte finns några regler. Tomas Nanne Sandberg

Utställning - I need to paint

Plats/arena:
Galleri Fågel
Telefon: (0)70-302 70 15