Poesi med kraft att förändra - Trelleborg

Barn/familj, Fri entre, Utställning

Besök Sommartorget i Trelleborg och ta del av poesiutställningen som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid.

Kom och läs inspirerande dikter som är en del av det globala kulturprojektet Poesi för en hållbar framtid. Ett kreativt, verklighetsnära och digitalt projekt som genomsyras av hållbarhetsfrågor och som lyfter vikten av barns och ungas inkludering och medskapande. Se människan – Unga reportrar i Kim Walls fotspår 17 globala mål, 17 berättelser för en hållbar framtid Alla bär på en berättelse och världen behöver din Vi förändrar världen med våra berättelser!

Plats/arena:
Stortorget Trelleborg