Chatta om smittskydd

Det finns många frågor kring smittspridning av infektionssjukdomar och andra folkhälsofrågor med anledning av de ensamkommande unga – passa på att chatta med biträdande smittskyddsläkare Per Hagstam och få svar på dina frågor.

Chatten öppnar klockan 13.30 måndagen den 2 november och pågår under en timme.

Chatten är nu avslutad

Chatten är nu avslutad. Tack för att du deltog! Frågorna och svaren kommer att ligga kvar så att även andra kan ta del av dem.

Monni ()

Hej! Har barn som spelar ishockey på Söderslättshallen. Tidigare fanns det boende där för ensam kommande barn och då använde de toaletterna och duscharna i ishallen som även barnen som spelar ishockey använder. Undrar vad det kan finnas för smittorisker för våra barn när de använder samma hygien utrymmen som de ensam kommande barnen med tanke på att man inte vet vad de kan ha för sjukdomar och infektioner med sig. För det görs väl inga tester på om de ensamkommande barnen har tbc eller liknande med sig? Har förstått att foajen på Söderslättshallen ska stå till förfogande för nya ensam kommande barn och är då orolig för smittorisken för våra barn på hockeyn som använder samma hygien utrymmen. Med vänlig hälsning Monni

Administratör ()

Hej Monni, Jag kan inte se att detta skulle innebära någon form av smittrisk för barnen. Man kan inte bli smittad av t ex TBC på det sättet. Man bör ha sedvanliga rutiner för städning av gemensamma duschar och toaletter. För att bli smittad av TBC krävs oftast långvarig och tät kontakt inomhus med en smittsam person.Alla asylsökande erbjuds en hälsoundersökning som inkluderar provtagning för flera infektionssjukdomar som hepatit, hiv och tuberkulos. De flesta barn som kommer som flyktingar blir också undersökta. Dock kan det ta tid innan personerna blir kallade för detta och när man bor på ankomstboende har man oftast inte hunnit komma på hälsokontroll.

maria ()

Hur ser ni till att hepatit a och b inte sprids, vi i Sverige är ju oftast inte vaccinerade mot dessa. Sen undrar jag om tbc jag vet att det är en dropp smitta och att vaccineringen inte fungerar fullt ut, vi är inte efter 1975 vaccinerade mot tbc. Hur arbetar ni för att inte sprida tbc? Eller andra sjukdomar?

Administratör ()

Hej Maria, Det stämmer att de flesta i Sverige inte är vaccinerade mot dessa sjukdomar. Vaccin mot hepatit B har precis införts i barnvaccinationsprogrammet i Skåne. Andra kan ha blivit vaccinerade t ex inför resa. Alla asylsökande erbjuds en hälsokontroll efter ankomst till Sverige, där ingå bl a provtagning för hepatit B. Hepatit A är ju en sjukdom som sprids som en tarminfektion, oftast via mat och vatten. Vi ser varje år ett antal fall även i Skåne. Oftast är det ovaccinerade personer som varit ute och rest. Naturligtvis finns en liten risk att hepatit A också kan inträffa bland nyanlända flyktingar. Dock kommer de flesta flyktingar från länder där man ofta har haft sjukdomen som liten och de flesta vuxna är immuna. Kring varje fall av hepatit A som konstateras görs alltid en smittspårning och om möjligt ger man profylax med vaccination till omgivningskontakter. Allmän vaccination mot TBC upphörde 1975 precis som du skriver. Därefter har man haft riktad vaccination av riskgrupper. Tyvärr är vårt nuvarande vaccin mot TBC(BCG-vaccin) inte speciellt bra, och ffa är skyddseffekten tveksam hos vuxna. Den viktigaste åtgärden för att motverka spridning är tidig upptäckt av smittsamma fall. Det är viktigt att t ex en person som har långdragen hosta, feber, viktnedgång undersöks av läkare och att man då tar prov för TBC.

Göran ()

Svenskarna är ju ett folk som reser mycket och semestrar över nästan hela världen. Finns det några risker att dessa ensamkommande flyktingar tar med sig någon smitta till Trelleborg och Sverige som vi inte skulle kunna få hit via våra egna semesterresor?

Administratör ()

Hej Göran, I princip kan vi bli smittade av samma sjukdomar som nu kan vara aktuella hos flyktingar vid egna resor, speciellt vid längre vistelser.

Helena ()

Hej. Jag vill gärna ha svar angående TBC. Det är jätte många i Trelleborg som pratar mycket om att det nu finns TBC-smitta i Trelleborg.

Administratör ()

Hej Helena, Alla konstaterade fall av aktiv TBC anmäls till Smittskydd Skåne. Vi ser normalt ca 50-60 nya fall varje år i Skåne. Hittills har vi inte sett något samband med just Trelleborg och flyktingströmmen. Dock kan det naturligtvis inträffa framöver men risken för allmänheten att bli utsatt för smitta kan inte anses vara ökad. Man kommer säkert också att vid hälsoundersökning kunna upptäcka personer som har s.k latent tuberkulos, se svar nedan. Dessa personer är dock ej sjuka eller smittsamma.

Gullan ()

vilka sjukdomar eller infektioner e man orolig över behöver man vaccinera sig mot något?

Administratör ()

Hej Gullan, Man behöver inte vaccinera sig för något extra nu med anledning av flyktingströmmen. Alla i Sverige bör dock ha det s.k grundskyddet vad gäller vaccination vilket innebär att man är fullt vaccinerad mot stelkramp,difteri och polio. Alla bör även ha skydd mot mässling och röda hund, antingen genom vaccination eller att man har haft sjukdsomarna

Fakta ()

Hej. Var på ett info-möte i Serresjöhallen, för 1 månad sedan, där en kvinna, sjuksköterska, påstod att spår TBC hittats vid screening av ensamkommande. Låter trovärdigt när det kommer från en sjuksköterska, men det vet jag inte ifall hon är, fast kan inte tänka mig att hon ljuger om det. Stämmer det?

Administratör ()

Hej Fakta, Det är skillnad på s.k latent tuberkulos och att man har aktiv sjukdom. Latent tuberkulos innebär att man med provtagning kan se att någon tidigare utsatts för tuberkulossmitta men man är inte sjuk och kan inte smitta någon. Det är inte ovanligt att man kan påvisa det t ex vid hälsoundersökning av asylsökande. Av de som har latent TBC kommer endast ca 10% att någon gång insjukna i aktiv tuberkulos. I vissa fall ger man förebyggande behandling för att förhindra framtida insjuknande.

Sune ()

För några veckor sedan blev en yngre man körd till sjukhuset från boendet på Söderslättshallen. Han såg väldigt sjuk ut. Vad hade han drabbats av?

Administratör ()

Hej Sune, Jag har ingen kännedom om det aktuella fallet.

Anders ()

Tycker ni det är lämpligt att förlägga ungdomar i en lokal typ Söderslättshallen med tanke på den smittorisk som föreligger?

Administratör ()

Hej Anders, Det innebär knappast någon smittrisk för allmänheten. När många personer bor trångt under enkla förhållanden innebär det alltid en viss risk för de boende själva vad gäller spridning av vanliga infektioner som förkylningar och magsjuka.

E. cool ()

Hur ser du på användning av handsprit?

Administratör ()

Hej E.cool, God handhygien är nog den viktigaste åtgärden man kan vidta som enskild och det gäller ju allmänt i samhället. Handtvätt med tvål och vatten är bäst, handsprit kompletterar detta.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?