Kommunens hantering av det ökade asylsökandet – vad gäller?

Det finns många frågor kring kommunens roll i arbetet med ensamkommande unga – passa på att chatta med Cecilia Lejon, chef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun, och få svar på dina frågor.

Politiska frågor så som vilka volymer Trelleborg klarar av besvarar inte i chatten.

Chatten öppnar klockan 14.30 onsdagen den 23.9 och pågår under en timme.

Chatten är nu avslutad

Chatten är nu avslutad. Tack för att du deltog! Frågorna och svaren kommer att ligga kvar så att även andra kan ta del av dem.

Sara ()

Jag efterlyser någon slags informationsträff om hur man går tillväga om man vill vara kontaktperson för något ensamkommande barn eller öppna upp sitt hem? Känns som Trelleborg varit lite efter där.

Cecilia Leijon ()

Hej Sara! Överförmyndarnämnden i Trelleborg tar gärna emot intresseanmälningar för godmanskap till ensamkommande barn. Det bästa du kan göra är att skicka en intresseanmälan till; overformyndaren@trelleborg.se så kommer de att kontakta dig med information. Det går oxå bra att ta kontakt via Trelleborgs kommuns kundtjänst på telefon 0410 - 73 30 00.Vi ser ett ökat behov av godmanskap framöver.

Micke ()

Hur kommer det sig att ni tar emot så många ekonomiska flyktingar och ger dom förmåner under asyl tiden som gratis busskort och fria hemresor till deras krigshärjade länder (direkt när dom har kommit och dom slipper jobba) medans kommunens invånare kämpar för att överleva trots avslag ifrån er oberoende på sjukdom, arbetslös eller åldring? Detta har själv gåtts ut i tidningen så detta är ingen främlingsfientlighet ifrån denna sidan

Cecilia Leijon ()

Hej Micke! Asylsökandes flyktingstatus avgörs av Migrationsverket. Trelleborgs kommun ansvarar för etableringen av de ensamkommande unga som anvisas till kommunen. För dessa unga gäller samma som för övriga unga i kommunen.

Sten ()

Ryms de åtgärder som Arbetsmarknadsförvaltningen tvingas till, pga den höga tillströmningen av asylsökande, inom budgeten?

Cecilia Leijon ()

Hej Sten! Den verksamhet som bedrivs för asylsökande och andra flyktingar finansieras genom ersättning från Migrationsverket och skall inte påverka arbetsmarknadsförvaltningens ordinarie driftsbudget.

Bengt Granlund ()

Har ni den socionomkompetens som krävs för att ta hand om alla dessa barn?

Cecilia Leijon ()

Hej Bengt! Vi har medarbetare med olika kompetenser, bland annat socionomer.

Ann ()

Hur kan man som engagerad trelleborgare hjälpa till? På många andra kommuners hemsidor finns information om man tex vill bli kontaktperson. Malmö har ju ständiga informationsträffar för alla som vill hjälpa till!

Cecilia Leijon ()

Hej Ann! Vi är väldigt glada för allt det engagemang som många Trelleborgare har visat i situationen. På Trelleborgs kommuns hemsida finns information om vart man kan vända sig om man vill hjälpa genom att skänka kläder eller andra förnödenheter. Detta samordnas av Svenska Kyrkan och man kommer i kontakt med dem på tfn 0410-59708. I nuläget har vi inget behov av kontaktperson däremot finns ett ökande behov av godman. Är man intresserad av det uppdraget kan man maila till overformyndaren@trelleborg.se så kontaktar de dig med mer information.

Jobbsökande ()

vad har ni för krav på utbildning för att jobba på ett boende?? Vill gärna söka o tycker att det skulle vara väldigt intressant.

Cecilia Leijon ()

Hej! Högskoleutbildning inom samhälls-, beteendevetenskap och/eller pedagogik är meriterande. På transitboendet är språkkompetenser och erfarenhet av arbete med ungdomar ett plus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som bemötande, ansvarstagande och förmåga att arbeta i processer med hög grad av flexibilitet. Vi söker även handläggare för ensamkommande, annonsen för detta hittar du på: www.trelleborg.se/jobb

Jobbsökande ()

Finns det flickor som man kan bli god man åt i Trelleborg ?

Cecilia Leijon ()

Hej! En majoritet av de ensamkommande som kommer till Sverige är pojkar, så ser det även ut i Trelleborg. Dock har vi även ett mottagande av flickor. Hör av dig på overformyndaren@trelleborg.se så kommer de att kontakta dig med ytterligare information.

Ann ()

Vad ska vi göra för att alla dessa unga som kommer att bo i Trelleborg under längre tid ska komma in i samhället? Kan man som "vanlig medborgare" hjälpa till? Hur kan man engagera sig, om man inte vill bli god man?

Cecilia Leijon ()

Hej Ann! Vi arbetar aktivt för att de unga som bor på våra etableringsboenden skall etableras i arbets- och samhällsliv. Konkret innebär det att vi har ett brett samarbete med såväl föreningslivet som näringslivet. Om du är aktiv i förening och eller arbetar/driver ett företag får du gärna kontakta våra boende. Du når dem via Trelleborgs kommuns kundtjänst på tfn: 0410 -73 30 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?