Aktuellt

I vårt nyhetsarkiv samlas små och stora nyheter och reportage som speglar vad som sker i Trelleborg och på Trelleborgs kommuns webbplats.

Här hittar du också aktuella kungörelser och evenemang. De allra senaste hittar du även här på denna sidan.

 • Akut vattenavstängning på Frans Mamlrosgatan

  VA-avdelningen stänger akut av vattnet idag den 20:e juni klockan 13:00 på Frans Malmrosgatan för att utföra ett ventilbyte. Ett tiotal fastigheter påverkas. Arbetet beräknas vara klart klockan 14:30.

 • Res världen över i Kim Walls fotspår utan att lämna Trelleborg

  Under hela sommaren visas utställningen ”I Kim Walls fotspår” på Algatan i centrala Trelleborg. På 39 stora skärmar visas en liten del av de foton som journalisten Kim Wall tog under sina resor världen över. Besökaren tas med på en resa som går från öst till väst, från Nordkorea till Söderhavet.

 • Sommar på Trelleborgen

  Riddare.

  Under hela sommaren händer det massor med spännande saker på Trelleborgen, bl.a. riddarsällskap, gycklarskola, slaget om Trelleborgen och mycket mer.

 • Ny e-tjänst samlar platser med jätteloka

  Bild på en jätteloka, tagen av Giftinformationscentralen.

  Nu finns en ny e-tjänst som ska göra det enklare att anmäla var man stöter på den giftiga växten jätteloka. Att upptäcka och bekämpa jättelokor kan ibland vara svårt, men nu tar Trelleborgs kommun ett krafttag för att samla in information om var de finns.

 • VA-arbeten i Skateholm 20 juni

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 20 juni mellan klockan 09.00 och 14.00.

 • Nytt steg mot Kuststad 2025 efter överenskommelse mellan kommunen och hamnbolaget

  Trelleborgs kommun och det kommunala bolaget Trelleborgs Hamn AB ska ingå en överenskommelse som bland annat innebär att Hamnbolaget får möjlighet att utöka sina lån med upp till en miljard kronor samt att kommunen går i borgen för lånet. Pengarna ska användas till att bygga färjeläge och kaj i de nya delarna av hamnen.

 • Eldningsförbud och spara på vattnet

  Det råder fortfarande eldningsförbud och uppmanad restriktion med vattenanvändning. Det är inte lika varmt längre men eldningsförbudet kvarstår. Även om regnet kommer så råder det eldningsförbud fram till det att eldningsförbudet hävs.

 • Skolor, klimat och ekonomi i fullmäktige

  I kväll, måndag den 18 juni, samlas kommunfullmäktige för sitt sista sammanträde innan sommaren. Flera av ärendena gäller utrustning och ombyggnad av skolor men dagordningen rymmer också delårsrapport och exploatering av Malörten.

 • Stipendier

  Stipendiepengar delas ut till elever som har skött sin skolgång extra bra. Cirka 174 000 kronor delades ut läsåret 2017/2018.

 • Trelleborg fyra på tillgänglighet

  Trelleborg hamnar på plats fyra i landet i Tillgänglighetsbarometern 2018. Det är ett rejält kliv framåt från förra årets plats 89. Tillgänglighetsbarometern bygger på en kartläggning av hur kommuner arbetar med tillgänglighet. 251 av landet 290 kommuner har deltagit i undersökningen.

 • Budget och Victoriasalongen i kommunstyrelsen

  På måndag träffas kommunstyrelsen för sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet. I vanlig ordning innehåller agendan de mest skiftande ärenden, från självförsvarskurs för kvinnor till miljökvalitetsnormer för ytvatten.

 • Norra Trelleborg förtätas med äldreboende och radhus

  Skanska ska uppföra ett nytt äldreboende med cirka 60 boendeplatser vid Södra Gränstorp.

  Två företag har tilldelats mark för att bygga äldreboende och radhus med äganderätt i norra Trelleborg. Detaljplanen väntas bli antagen i början av 2019.