Avrådan från att elda utomhus

Publicerad:

Just nu avråder räddningstjänsten från att att göra upp eld i skog och mark. Det råder inget eldningsförbud i Trelleborgs kommun, men iakttag stor försiktighet.

Följ råden från räddningstjänsten för att minska risken för brandspridning:

  • Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.
  • Om du grillar på egen tomt bör du göra det med en grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.
  • Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.
  • Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud kommunen.