Press

Här hittar du kommunens pressmeddelanden och pressbilder. Du hittar också en del länkar som vi tror att du kan ha nytta av.

Pressmeddelanden

 • 369 från bidrag till egenförsörjning

  Under 2016 har 369 trelleborgare gått från bidragsberoende till egenförsörjning genom arbete eller studier. Det är ett av många goda resultat när arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun sammanfattar året som gått.

 • Ett steg närmare en ny hamninfart

  Den 18 januari påbörjas utredningen som ska kartlägga förutsättningarna för de alternativa placeringarna av den nya östliga hamninfarten. Det är konsultföretaget Tyréns som ska utföra uppdraget.

 • Arkitekter ska rita framtidens Övre

  På det tidigare busstorget planeras för ny bebyggelse.

  Tre arkitektfirmor ska under början av 2017 rita förslag på hur Övre och Stadsparkskvarteren kan utvecklas i framtiden. Det är nästa steg i Trelleborgs kommuns arbete med att bebygga det tidigare busstorget.

 • Frågor och svar om maten på Östergården

  SVT:s inslag den 22 december om maten på Östergårdens äldreboende i Trelleborg har väckt starka reaktioner. Socialförvaltningen och serviceförvaltningen lämnade samma dag en kommentar på webbplatsen. Här belyser vi situationen ytterligare.

 • Med anledning av inslag om mat på Östergården

  SVT har i dag på nyheterna gjort ett reportage om den mat som serveras på äldreboendet Östergården. Eftersom många medborgare nu med rätta blivit upprörda över det som sägs vill vi här kommentera inslaget.

 • Nu tar näringslivsutskottet steget ut i näringslivet

  På måndag, den 19 december, börjar en ny fas för näringslivsarbetet i Trelleborgs kommun. Näringslivsutskottet tar steget ut ur Rådhuset och förlägger sina möten på företag runt om i kommunen.

 • Trelleborg - en tillväxtmotor

  Nu sällar sig Tillväxtverket till skaran som tror på Trelleborg som en stark kommun att räkna med i framtiden. Verket anslår nära två miljoner kronor för att utveckla Trelleborg som en pådrivande kraft i regionen. Också Region Skåne går in med pengar i samma projekt.

 • Trelleborg vill bygga landets bästa ridanläggning

  Om två år - i juletid 2018 – är målet att spaden ska sättas i jorden för det som ska bli Sveriges bästa ridanläggning. Kommunledningen och representanter för två av kommunens ridföreningar är överens om ambitionen att gemensamt skapa ett ridcenter i Trelleborg.

 • 1,3 miljoner för att sprida trelleborgsmodell

  Trelleborgs kommun har beviljats 1, 3 miljoner kronor av Vinnova för att i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, sprida och införa Trelleborgs modell för arbete med arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och etablering av ensamkommande barn och unga.

 • Missförhållande enligt Lex Sarah på barnboende

  I en akut situation flyttade barn in i en bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS. Det fanns dock brister kopplade till både bostaden och planeringen av verksamheten. Situationen anmäldes enligt Lex Sarah och socialnämnden lämnar nu rapporten vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Trelleborg fortsätter inspirera till nytänkande

  Politiker och tjänstepersoner från Örebro kommun besöker under måndagen Trelleborgs kommun och arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningens arbete lockar många intresserade till kommunen – med dagens studiebesök inkluderat kan man räkna till 75 studiebesök och föreläsningar under 2016.

 • Nu frågar vi näringslivet

  Trelleborgs kommun tar nya tag för att öka dialogen med näringslivet i Trelleborgs kommun. För att öka förståelsen för och dialogen med näringslivet lanseras nu Månadens fråga.

 • Yrken och talanger testas under EM i yrkeskunskap

  200 elever med lärare från Söderslättsgymnasiets samtliga yrkesprogram besöker EuroSkills - Europas största tävling i yrkesskicklighet. Besökarna kommer att kunna se på när cirka 500 unga skickliga yrkesutövare från hela Europa tävlar om EM-titeln i 35 yrken.

 • Projekt ska underlätta etablering

  Trelleborgs kommun har sökt och blivit beviljade medel från Länsstyrelsen för att stärka upp arbetet med boendefrågor för nyanlända. Projektet kommer drivas i samarbete med Trelleborgshem, ABF och Hyresgästföreningen.

 • Allmänheten bjuds in till trygghetsvandring kring resecentrum

  Centralstation

  Hur trygga vi känner oss är avgörande för var och hur vi rör oss. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta andra människor. En trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka miljön de lever och vistas i.

 • Unikt samarbete för förändring

  Trelleborgs kommun ska i ett unikt och nära samarbete med Svedala kommun genomföra aktiva insatser inom både handläggning av försörjningsstöd och myndighetsutövning för ensamkommande barn och unga.

 • Wille Crafoord och Carling Family band på Trelleborgsgalan

  Wille Crafoord

  Gunhild Carling har i sista stund, av personliga skäl, tvingats lämna återbud till att medverka på Trelleborgsgalan 2016.

 • Satsningar på vård och framtiden

  När den styrande kvartetten i Trelleborgs kommun i dag presenterade sitt budgetförslag för Kommunstyrelsen var det fokus på satsningar inom det sociala området och på framtidsprojekt.

 • Jämställt Övre sammanfattat i en rapport

  Genom projektet Jämställt Övre har många tankar om jämställdhet i samhällsplanering väckts på kommunens planavdelning. Nu sammanfattas lärdomarna i en slutrapport.

 • Etablering i fokus vid besök

  Ola Johnsson, arbetsmarknadschef, Ann-Christine Seehusen (L), Cecilia Lejon, förvaltningschef, och Margaretha Blennhede (L) tog emot Mats Person på arbetsmarknadsförvaltningen.

  Mats Persson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna besöker under onsdagen Trelleborgs kommun för att ta del av kommunens etableringsarbete med ensamkommande barn och unga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?