Samhällsorientering och Svenska för invandrare

Samhällsorientering ger dig som nyanländ kunskap om dina rättigheter och skyldigheter Sverige, svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Svenska för invandrare, Sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket.

Samhällsorientering

Du som är ny i Sverige och deltar i etableringsinsatser genom Arbetsförmedlingen har rätt till utbildning i samhällsorientering. Även du som är anhöriginvandrare kan delta i kursen.

Kursen i samhällsorientering är på minst 60 timmar och du får gå kursen på ditt eget språk (modersmål) eller annat språk som du förstår bra. Kursen ger utrymme för dialog och reflektion, till exempel hur det fungerar i ditt land jämfört med hur det fungerar i Sverige.

Svenska för invandrare

När du börjar på Sfi planerar du din utbildning tillsammans med din lärare så att den passar dig och dina mål med studierna. Du kan studera på dagtid eller kvällstid. Du kan kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar. Hur länge du studerar beror på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan sedan tidigare.

När du läser Sfi får du också grundläggande information om det svenska samhället.

Du kan anmäla dig till Samhällsorientering och Sfi på måndagar klockan 13.30–16.00. Detta gör du på Etableringskontoret på Arbetsförmedlingen.

När du anmäler dig ska du ha med:

  • legitimation eller pass
  • personbevis som du kan beställa från Skatteverket, besök Skatteverkets kontor eller beställ på Skatteverkets webbplats.
  • Eventuella betyg från Sfi-studier från annan kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?