Ensamkommande ungdomar

Varje år söker barn och ungdomar utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige. Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige är Migrationsverket.

Etableringsboende

Kommunen har ansvaret för mottagande av ensamkommande barn och unga.

De barn och ungdomar som anvisas till Trelleborgs kommun placeras på något av kommunens etableringsboenden. Om dessa platser inte räcker får arbetsmarknadsförvaltningen anlita privata aktörer. Dessa boenden har godkänts av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär alltså att den unge kan tillhöra Trelleborgs kommun men fysiskt vara bosatt i en annan kommun.

I Trelleborgs kommun är det arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar för planering och mottagning av de ensamkommande barn och ungdomar som anvisas av Migrationsverket.

Arbetsmarknadsförvaltningen driver för närvarande fyra etableringsboenden: Fenix, Herkules, Pegasus och Fortuna.

Arbetsmarknadsförvaltningen har ett tydligt etableringsfokus i arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. Detta innebär ett intensivt arbete med att förbereda ungdomarna för ett liv i självförsörjning.

Samtliga kostnader betalas av staten genom Migrationsverket.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?