Ensamkommande ungdomar

Varje år söker barn och ungdomar utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige. Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige är Migrationsverket.

Transitboende

Kommunen har ansvaret för mottagande av ensamkommande barn och unga. Trelleborgs kommun har transitboende som drivs av arbetsmarknadsförvaltningen. Transitboendena i Trelleborgs kommun har ansvar för boende, omsorg och uppehälle för dessa barn och unga i väntan på kommunanvisning.

Antalet transitboende i kommunen varierar utifrån hur flyktingströmmarna ser ut och hur många som kommer.

Etableringsboende

De barn och ungdomar som anvisas till Trelleborgs kommun placeras på något av kommunens etableringsboenden. Om dessa platser inte räcker får arbetsmarknadsförvaltningen anlita privata aktörer. Dessa boenden har godkänts av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det innebär alltså att den unge kan tillhöra Trelleborgs kommun men fysiskt vara bosatt i en annan kommun.

I Trelleborgs kommun är det arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvar för planering och mottagning av de ensamkommande ungdomar som anvisas av Migrationsverket.

Arbetsmarknadsförvaltningen driver för närvarande fyra etableringsboenden: Athena, Fenix, Herkules och Pegasus.

Trelleborgs kommun har ett avtal med Migrationsverket om att erbjuda 30 platser för ensamkommande barn och ungdomar varav minst 20 platser ska vara tillgängliga för asylsökande.

Arbetsmarknadsförvaltningen har ett tydligt etableringsfokus i arbetet med ensamkommande barn och unga. Detta innebär ett intensivt arbete med att förbereda ungdomarna för ett liv i självförsörjning.

Samtliga kostnader betalas av staten genom Migrationsverket

Hjälpte informationen på den här sidan dig?