Mark- och exploateringschef

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Arbetsplatsen 

Tekniska förvaltningens uppdrag är att fullfölja tekniska nämndens uppgifter och ansvar för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, trafikens infrastruktur, väghållning, småbåtshamnarna, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering, kommunens elnät, kommunens markreserv och exploatering.
Trelleborg står inför en större förvandling under de nästkommande åren. I enlighet med kommunens fördjupade översiktsplan arbetar vi efter befolkningsmålet om 50 000 invånare år 2028. Vi arbetar även med projekt Kuststad 2025 som är ett omfattande stadsomvandlingsprojekt med en ringväg, ny infart till hamnen samt bostads och verksamhetsutveckling inom befintligt hamnområde. Tekniska förvaltningen förstärker därför organisationen med en ny mark- och exploateringsavdelning. Till denna nya avdelning söker vi nu en Mark- och exploateringschef.

Arbetsuppgifter

I rollen som mark- och exploateringschef ingår att:

  • Vara drivande i utveckling och förverkligande av utbyggnadsprojekt på kommunal mark
  • Ansvara för budget, kvalitetssäkring och uppföljning av avdelningens projekt
  • Personalansvar för avdelningens, idag fem, medarbetare
  • Ansvara för arrende och andra nyttjanderätter på kommunal mark
  • Ansvara för förhandlingar, avtal och överenskommelser inom verksamhetsområdet
  • Ansvara för både aktivt och strategiskt arbete med kommunens markreserv
  • Samverka med byggherrar, fastighetsägare, kommunala förvaltningar och bolag Vara förvaltningens representant i etableringsgruppen
  • Göra framställningar till teknisk nämnd om markanvisningar, avtal mm
  • Representera förvaltningen i rollen som kommunens markägare
  • Du ingår i tekniska förvaltningens ledningsgrupp som mark- och exploateringschef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är högskole- eller universitetsutbildad civilingenjör lantmäteri, jurist eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du måste ha god förhandlingsvana och erfarenhet av avtalsskrivning. Yrkeserfarenhet från politisk styrd organisation är meriterande.

Du har god samarbetsförmåga och vana att arbeta mot uppsatta mål definierade i tid, ekonomi och kvalitet. Ditt arbetssätt präglas av struktur och tydlighet och du har god förmåga till helhetssyn.

Du är engagerad och har en egen drivkraft i det du gör och känner ett ansvar för att hitta de bästa lösningarna tillsammans med andra personer. Som ledare har du en förmåga att se och tillvarata olikheter, skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Det är viktigt att du agerar utifrån kommunens kärnvärden, öppenhet, respekt och ansvar.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Körkort B erfordras.

Arbetstid/varaktighet

Heltid/tillsvidare

Tillträde

Enligt överenskommelse

Kontaktperson

Frågor angående tjänstens innehåll besvaras av: Martin Nilsson, teknisk chef, på telefon 0410-73 33 82 eller Emy Olofsson, exploateringsingenjör på telefon 0410-73 45 12.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av: Linda Dahlgren, personalspecialist, på telefon 0410-73 41 64.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket

Sista ansökningsdag

2017-01-22 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.

Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!

Ansök om tjänsten i vårt rekryteringssystem

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Personalavdelningen

Telefon

0410-73 30 00

Besöksadress

Trelleborgs kommun Algatan 13 231 83 Trelleborg

GPS-koordinater

Latitud: 55,3735078 Longitud: 13,1579755

E-post:
och