Lärare i matematik

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Arbetsplatsen

Bildningsförvaltningen är den största förvaltningen i Trelleborgs kommun med ca 1300 medarbetare och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning. På Söderslättsgymnasiet har vi 12 nationella program samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Vi erbjuder en modern gymnasieskola med flera studietorg och särskilda studietorgslärare som är till för att eleverna ska få extra stöd i sina studier. Vi har även ett Resurscentrum med speciallärare, specialpedagoger och pedagogiska assistenter. Resurscentrum har som målsättning att alla elever ska nå sina egna och utbildningens mål på sitt eget individuella sätt och i sin egen takt, i samverkan med skolans personal och klasskamrater. Vi vill att eleven ska utveckla självkännedom, självförtroende samt en vilja att söka och ta till sig ny kunskap.

Nu söker vi en ny kollega och du välkomnas av ett glatt gäng med bred kompetens och god sammanhållning! Vi hjälper varandra när det behövs och har alltid nära till skratt. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling och ersättning för friskvård. I Trelleborgs kommun har vi även möjlighet att erbjuda våra särskilt yrkesskickliga lärare olika karriärvägar som processledare, programutvecklare eller som förstelärare.

Arbetsuppgifter

Som lärare i matematik på Resurscentrum skapar du, tillsammans med dina kollegor i arbetslaget, en utvecklande studiemiljö för eleverna. Du arbetar som en del i ett arbetslag utifrån det förtydligade ansvarsuppdrag som står uttryckt i läroplanen för gymnasieskolan. Det innebär att du tillsammans med rektor, bitr.rektor, sektorsutvecklare och övriga kollegor leder och utvecklar vardagen i skolan med syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att varje elev når bästa möjliga måluppfyllelse.

Som lärare i matematik kommer du främst att undervisa på grundskolenivå. Det kan även ingå handledning/mentorskap i uppdraget. Vi arbetar i arbetslag och utgår från ett formativt förhållningssätt med fokus på den enskilde individens behov och förutsättningar för att lyckas med sina studier.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är behörig lärare i matematik. Du brinner för undervisning och har på samma gång ett stort intresse för ungdomar. Du har god erfarenhet som lärare och har undervisat elever i behov av särskilt stöd. Du har goda kunskaper inom alternativa och tidsenliga pedagogiska verktyg.

Vi vet att du är passionerad i ditt läraruppdrag och tycker det är roligt att vara lärare. Med hjälp av din undervisning lyckas dina elever nå goda studieresultat. Du tar del av aktuell forskning och vågar tänka nytt. Samarbete ser du som en naturlig del i arbetet och du tar gärna emot feedback i syfte att förbättra din undervisning. Kontakter med elever och vårdnadshavare är för dig en naturlig del i det dagliga arbetet. Du ser helheten i det pedagogiska uppdraget och du har lätt för att motivera elever till utveckling både kunskapsmässigt och personligt.

Som person är du utvecklingsinriktad och har god kommunikativ förmåga samt en fallenhet att se helheter. Du trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Du är en kreativ medarbetare som kan erbjuda eleverna goda lärandemiljöer och har ett gott bemötande! Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Arbetstid/varaktighet

100%, tills vidare

Tillträde

2017-08-14

Kontaktperson

Martin Stenbeck, bitr.rektor 0410-73 43 43

http://www.trelleborg.se/facket

Sista ansökningsdag

2017-06-28, via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!

Ansök om tjänsten i vårt rekryteringssystem

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

HR-avdelningen

Telefon

0410-73 30 00

Besöksadress

Trelleborgs kommun Algatan 13 231 83 Trelleborg

GPS-koordinater

Latitud: 55,3735078 Longitud: 13,1579755

E-post:
: och