Förstelärare

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare.

Arbetsplatsen

Bildningsförvaltningens vision beskriver inriktning och mål för verksamheternas gemensamma uppdrag, och alla inom bildningsförvaltningen eller de som genom sitt arbete möter barn, elever och studerande, ska gemensamt bidra till den.

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg.
Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

Pilevallskolan är en F-9 skola, vars kulturella mångfald är en styrka för oss. Vårt mål är att, tillsammans med eleverna och föräldrarna, skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra ungdomar de bästa förutsättningarna för att klara sig i livet.

Hos oss får du arbeta i en spännande och utmanande verksamhet med kompetenta och trevliga arbetskamrater i en bra blandning av både kvinnor och män i olika åldrar. På Pilevallskolan lägger vi även stor vikt på det personalsociala - alla ska känna sig som en i gänget, stämningen är hög och omtanken om varandra viktig.

Arbetsuppgifter

Som lärare på Pilevallskolan skapar du och dina kollegor en utvecklande miljö för eleverna. Du arbetar som en del i arbetslag 7-9 utifrån det ansvarsuppdrag som står uttryckt i läroplanen. Det innebär att du tillsammans med kollegor, arbetslagsledare och skolledning leder och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse. 

Som förstelärare på Pilevallskolan förväntas du att:

  • ta del av aktuell skolforskning i syfte att utveckla din egen och andras undervisning
  • hålla dig uppdaterad kring andra kommuners arbete och sprida goda exempel
  • göra ditt klassrum tillgängligt för kollegialt lärande
  • stödja och stärka kollegor genom att uppmuntra, sprida kunskap och erfarenheter, samt se till att goda exempel från verksamheten synliggörs
  • ta ett särskilt ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet och driva identifierat utvecklingsarbete
  • i förekommande fall utveckla kollegors undervisning
  • ta ett särskilt ansvar för lärarstuderande

 På uppdrag av bildningsförvaltningen ska försteläraren

  • ta förvaltningsövergripande ansvar för utveckling genom kollegialt lärande
  • höja kvaliteten och öka likvärdigheten i kommunens skolor i samråd med berörda rektorer och verksamhetschef vilket kan innebära att försteläraren under en period, helt eller delvis, byter arbetsplats
  • delta, när det är påkallat, i kommunövergripande nätverk för att på så vis verka för att synliggöra undervisning i enlighet med bildningsförvaltningens utvecklingsarbete

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare i Sv/SvA för åk 7-9.

Du ska genom dokumentation kunna påvisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet.

Du har erfarenhet av att handleda andra lärare, samt erfarenhet av att driva projekt eller förbättringsprocesser.

Du ska kunna påvisa ett starkt intresse av att utveckla undervisningen och en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat.

I övrigt ska du kunna påvisa dig som särskilt kvalificerad för undervisning och arbetsuppgifter som hör till undervisning.

Arbetstid/varaktighet

Tillsvidareanställning
100%

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Kontaktperson

Mohammad Fakhro, bitr.rektor 0410-73 35 65

Sofie Paxer, Lärarförbundet 0708-81 74 62
Ronnie Johansson, Lärarnas Riksförbund 0410-73 34 14

Sista ansökningsdag

2017-01-23 via vårt rekryteringssystem, ej via e-post eller brev. Om du blir kallad till intervju ber vi dig att ta med ett utdrag ur belastningsregistret.

Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi längtar och hoppas på att du vill bli en av oss!

Ansök om tjänsten i vårt rekryteringssystem

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Personalavdelningen

Telefon

0410-73 30 00

Besöksadress

Trelleborgs kommun Algatan 13 231 83 Trelleborg

GPS-koordinater

Latitud: 55,3735078 Longitud: 13,1579755

E-post:
och