Vård och stöd

Kommunen arbetar med att ge
råd och stöd på olika sätt
till människor som bor där.

I Trelleborgs kommun finns det
konsumentvägledning,
på Medborgarkontoret,
som kan ge råd om att köpa saker
och hjälp att klaga
om det är fel på något som man har köpt.

Det finns budgetrådgivare,
som kan hjälpa till att planera
hur man bäst ska använda sina pengar
så att de räcker till.

Det finns energirådgivare,
som ger råd om man till exempel
ska byta värmesystem i sitt hus.

Personer som har fysiska eller psykiska funktionshinder
kan få stöd och service av kommunen.
Det står vilka som har rätt till stöd och service
i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
LSS-enheten i Trelleborgs kommun sköter det.

Personer kan få färdtjänst
om de inte kan åka buss
eller gå till busshållplatsen.

Det står i lagen om färdtjänst
vilka regler som gäller för att få färdtjänst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?