Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

I Trelleborgs kommun ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor och ingen ska behöva känna sig kränkt eller illa behandlad av någon anställd i kommunen. Därför arbetar vi aktivt för att främja likabehandling och motverka diskriminering.

Samhället ska utformas så att alla har möjlighet till delaktighet och inflytande. Detta förutsätter att alla miljöer, byggnader, produkter och tjänster är tillgängliga och användbara för alla. Vi arbetar därför kontinuerligt med att undanröja hinder och öka tillgängligheten för alla.

I Trelleborgs kommun ges alla lika möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor. Inga former av trakasserier eller kränkande behandling accepteras, oavsett orsaken till dess uppkomst. Vi arbetar med rådande attityder och värderingar för att medvetengöra kommunens medarbetare om den egna rollens betydelse för möjligheten att främja eller hindra likabehandling.

Var tredje år revideras Trelleborgs kommuns jämställdhetsplan för att säkerställa ett aktivt jämställdhetsarbete med lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män. Årligen analyseras kommunens löner i en egen önskvärd struktur för att aktivt bidra till mer jämställda löner i samhället. Jämställdhet förutsätter förändringar av vårt sätt att se och tänka om världen, liksom vårt sätt att förhålla oss till de människor vi har runt omkring oss. De skilda erfarenheter kvinnor och män har och använder för att lösa problem och arbetsuppgifter måste få komma till sin rätt och bidra till ökad arbetsglädje och kreativitet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?