Administration förskola/fritidshem

Kontaktinformation

Köadministration och avgifter

E-post

0410-73 42 26
Förskola:
Klövern, Pilekvisten, Österlid, Österjär, Kontinenten, Månssonska villan, DBV, Gertrudsgården, Örtagården
Fritidshem: Pilevall, Östra, Ljunggrenska, Serresjö

0410-73 42 26
Förskola:
Ajgeldingerska, Prästkragen, Högalid, Skegrie: Slätten, Ängen

0410-73 36 70
Förskola:
Alstad, Backen, Orren, Smörblomman, Söderängen, Sockertoppen, Fågelsången, Änghög, Klagstorp, Smygehamn
Fritidshem: Smyge, Anderslöv, Klagstorp, Alstad

0410-73 39 49
Förskola:
Modeshög, Dalajär, Udden, Bäcka förskola, Flaningen, Granlunda, Solrosen, Klämman
Fritidshem: Bäcka, Kattebäck, Lillevång, Skegrie

Hjälpte informationen på den här sidan dig?