Kommun & Politik

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. Det politiska livet i Trelleborgs kommun är organiserat med kommunfullmäktige som högsta beslutande organ. Under kommunfullmäktige sorterar valberedningen, arvodesberedningen och kommunrevisionen. Därtill finns kommunstyrelsen och ett antal olika facknämnder.

Den kommunala verksamheten sker i form av ett antal förvaltningar: Kommunledningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Fritidsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Serviceförvaltningen, Socialförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Räddningstjänsten.

 • Nygatans ombyggnad i kommunstyrelsen

  Ombyggnad av Nygatan, Trygghetens hus och hamnen i Smyge är några av de ämnen som ledamöterna i kommunstyrelsen ska ta ställning till i morgon, onsdagen den 31 maj.

 • Kuststad i kommunfullmäktige

  Hamnen i Trelleborg

  Trelleborgs stora stadsomvandlingsprojekt, Kuststad 2025, står på agendan när kommunfullmäktige samlas till sitt majmöte i kväll, måndagen den 29 maj.

 • Följ kommunfullmäktiges direktsändning via webb-TV

  Klicka på länken här ovan och se trailern.

  Följ spänningen i kommunfullmäktiges sammanträden via direktsänd webb-TV!

 • Dags för kommunstyrelsen mötas igen

  På onsdag, den 7 september, är det dags för höstterminens första möte med kommunstyrelsen.  35 ärenden står på dagordningen och omfattar så skilda frågor som pollare på gågatan som slutrapportering projekt för barn i behov av särskilt stöd i årskurserna 1 till 3.

 • Ekvationen går inte ihop

  ”När regeringen pressar ut sina egna underskott hos kommunerna hotas förutsättningarna för att satsa på skyndsamma och långsiktigt hållbara insatser”