Kundval inom hemtjänsten

Trelleborgs kommun har från och med 1 september 2010 kundval inom hemtjänstens serviceinsatser i enlighet med Lag om valfrihetssystem, LOV.

Karta över hemvårdsområden
Foto: Mät & Kartavdelningen, Trelleborgs kommun Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Karta över hemvårdsområden

Kundvalet öppnar dörrarna för privata leverantörer och ger kunden möjlighet att välja mellan kommunen eller ett privat företag. Syftet är att öka medborgarens möjlighet att själv bestämma över sin hemtjänst.

Uppdraget

Kundvalet gäller inom hemtjänstens serviceinsatser vilket innebär att du kan bli godkänd som utförare av någon eller några av följande insatser:

  • Städ
  • Tvätt
  • Inköp

Som utförare kan du inte välja vilka kunder du vill ta emot men du kan välja var i kommunen du vill erbjuda dina tjänster (se karta) och om du vill ha ett så kallat kapacitetstak.

Du kan även välja att erbjuda kunderna att köpa hushållsnära tjänster utöver den av kommunen beviljade hemtjänsten. Det kan vara snöröjning, fönstertvätt, trädgårdsarbete, storstädning med mera och kallas tilläggstjänster. Dessa tjänster fakturerar du själv och kunden ska ha förstått vad det kostar och de villkor som gäller för dessa tjänster innan de utförs.

Ekonomisk ersättning

Som leverantör av städ ersätts du av kommunen för redovisad utförd tid. Med utförd tid avses den tid då insatser utförs i kundens hem. För insatserna tvätt och inköp utgår en ersättning per utförd insats.

Ersättningen beräknas inkludera samtliga kostnader som du kan komma att ha för att utföra insatsen eftersom ett pålägg har gjorts som ska täcka kringtid och andra kostnader.

Ersättningen för insatser som är momsbefriade är 307 kronor per timme för tätort, 321 kronor per timme för blandbygd och 334 kronor per timme för landsbygd.

För företag som fakturerar moms är beloppen 299, 313 respektive 326 kronor per timme.

Ersättningen är per tillfälle för tvätt 318 kronor i tätort och 359 kronor för blandbygd och 410 kronor i landsbygd.

Ersättningen per tillfälle för inköp 158 kronor i tätort och 178 kronor i landsbygd.

Förfrågningsunderlag och ansökan

Du som är intresserad av att utföra serviceinsatser i Trelleborgs kommun är välkommen att ansöka om att bli godkänd utförare.

Du ansöker genom att fylla i ansökningsformuläret och skicka in det tillsammans med de efterfrågade bilagorna. I förfrågningsunderlaget finner du all information om hur hemtjänstvalet är utformat och vilka krav som ställs på utföraren.

De företag som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare och kommer att presenteras för kunderna i en utförarpresentation.

Det är alltid kommunen som har det yttersta ansvaret för verksamheten och kommunen följer upp och kontrollerar regelbundet alla utförare i hemtjänsten.

Löpande ansökningstid

Du kan ansöka när du vill. Godkännande av utförare sker löpande. Förfrågningsunderlaget samt ansökningshandlingar finns även på Kammarkollegiets hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?