Sjöstaden

En flytt av hamnverksamheten frigör ytor i de västra delarna av den befintliga hamnen. Delprojektet Sjöstaden handlar om att bebygga platsen med bostäder, service och mötesplatser.

Den nya stadsdelen Sjöstaden kommer kunna erbjuda boende, verksamhetslokaler och gemensamma ytor i bästa söderläge.

Även om det dröjer många år innan området kan vara fullt utbyggt kan viss förändring ske på platsen redan under 2017. Då finns planer på att skapa bland annat ett soldäck i anslutning till den utkiksplats som anlagts av Trelleborgs Hamn AB sydväst om hamnbassängen.

Trelleborgs kommun deltar under 2016-2017 i arkitekttävlingen Europan. Genom den kommer arkitekter från hela Europa ges möjlighet att rita förslag på den framtida stadsdelen Sjöstaden.

Planerna på en ny stadsdel finns med i fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs stad. Förutom de västra delarna av den befintliga hamnen inkluderas även ytan mellan Trelleborgs hamn och Västra småbåtshamnen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?