Ringväg och östlig infart

Med stor majoritet beslöt kommunfullmäktige i februari 2016 att godkänna utredning om ny hamninfart. Trelleborgs kommun arbetar därmed för en ringväg och östlig infart.

Under våren 2017 pågår en utredning som tittar på möjliga placeringar för en östlig infart till staden, hamnen och business center. Under hösten samma år väntas kommunfullmäktige fatta beslut om var vägen ska placeras.

Ringvägen och hamninfarten är ett av delprojekten i Kuststad 2025 och en förutsättning för den omfattande stadsutvecklingen som också ingår i projektet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?