Hamninfart och ringväg

Med stor majoritet beslöt kommunfullmäktige i februari 2016 att godkänna utredning om ny hamninfart. Trelleborgs kommun arbetar därmed för en ringväg och östlig infart.

Det var under våren 2015 som kommunstyrelsen tillsatte en politisk beredning som hade till uppgift att titta över de olika alternativen till hamninfart. WSP Sverige AB anlitades för att genomföra utredningen som även kvalitetssäkrades av professor Carl-Johan Engström från Kungliga tekniska högskolan.

Ringvägen och hamninfarten är ett av delprojekten i Kuststad 2025 och en förutsättning för den omfattande stadsutvecklingen som också ingår i projektet.

  • Klubbat för östra infarten

    Kommunfullmäktige sammanträder

    Med siffrorna 47 för, två emot och två som lade ner sina röster beslöt kommunfullmäktige i Trelleborg att arbeta för en infart från öster. Det är en långdragen fråga som nu ser ut att nå vägs ände.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?