Centrumutveckling

Delprojektet syftar till att utveckla stadskärnan och binda samman staden med Centralstationen och havet.

Centrumutvecklingen handlar om att förändra stadsbilden så att besökare och boende i staden kan få kontakt med vattnet - mitt i centrum.

Första stegen mot Kuststad 2025 togs redan när Centralstationen 2015 renoverades och åter blev ett nav för resande med bil, cykel och tåg. Genom Kuststad 2025 ska området runt stationen bindas samman med den befintliga stadskärnan och Mittelbron.

Mittelbron kommer att frigöras från färjetrafik när hamnens verksamhet flyttats åt sydost och väg 9 kommer att få lägre trafikbelastning efter att ringvägen står klar. På så sätt skapas förutsättningarna för att utveckla staden och skapa attraktiva platser för trelleborgare och turister.

Delprojektet inkluderar bland annat skapandet av nya stråk och förtätning på ytan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?