Samhällsbyggnadsprojekt

Här kan du läsa om de samhällsbyggnadsprojekt som Trelleborgs kommun arbetar med.

Framtidsstaden
Foto: Kajsa Rue Hallén Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Framtidsstaden

Pågående projekt

Bostadsförsörjningsprogram

Trelleborgs kommun arbetar med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens plan för hur bostäder ska byggas och utvecklas den närmsta tiden.
Läs mer om bostadsförsörjningsprogrammet

Kuststad 2025

2016 påbörjade Trelleborgs kommun det stora stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025. Projektet kommer ha stor betydelse för att möjliggöra ett växande Trelleborg.
Läs mer om Kuststad 2025

Parkeringsstrategi

Just nu tas en parkeringsstrategi fram för hur Trelleborgs kommun ska arbeta med parkeringsplatser.
Läs mer om parkeringsstrategin

Planprogram för Västra verksamhetsområdet

Ett planprogram för Västra verksamhetsområdet ska lyfta fram förutsättningar, mål och riktlinjer för utvecklingen av området.
Läs mer om planprogrammet för Västra verksamhetsområdet

Trelleborg Övre

Trelleborgs kommun arbetar med att utveckla Övre och skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamheter i området. Tanken är att området dessutom ska knytas ihop med Trelleborgs innerstad och bli en spännande och mer attraktiv stadsdel.
Läs mer om arbetet med Övre

Översiktsplan 2028

Under 2017 och 2018 arbetar Trelleborgs kommun med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den nya Översiktsplan 2028 kommer då ersätta den nuvarande översiktsplanen.
Läs mer om Översiktsplan 2028

Avslutade projekt

Här hittar du några av de samhällsbyggnadsprojekt som är avslutade

Hjälpte informationen på den här sidan dig?