Kommunens planarbete

Kommunen ansvarar för samhällsplaneringen. Den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP2010) anger de stora dragen för utvecklingen av hela kommunen. För Trelleborgs stad gäller FÖP - Trelleborgs stad 2025.

Om du som medborgare är intresserad av att få reda på information om din egen fastighet eller är intresserad av vilken detaljplan som gäller för ditt område finns det en digital karta där du kan söka efter denna information. Digital karta

Här hittar du information om vad som är på gång i kommunen vad gäller översiktsplan och fördjupade översiktsplaner. Översiktsplan

Här hittar du information om vad som är på gång i kommunen vad gäller detaljplan. Detaljplan

Utöver detaljplan och översiktsplan jobbar kommunen med olika samhällsbyggnadsprojekt. Information om dessa finns här. Samhällsbyggnadsprojekt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?