Avfall och återvinning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall och se till att det behandlas på rätt sätt. Kommunen ska också arbeta för avfallsminimering och ge information till kommuninvånarna om konsumtionens betydelse för avfallsproduktionen.

EUs avfallstrappa styr hur avfall tas omhand för att minska resursförbrukning och miljöpåverkan.
Foto: Sysav Licens: © Copyright EUs avfallstrappa styr hur avfall tas omhand för att minska resursförbrukning och miljöpåverkan.

Frågor och svar

Vi hanterar frågor och klagomål i första hand genom personlig kontakt med den som upplever problem. Vi ringer upp, men gör lika ofta besök på plats för att kunna ge råd och se lösningar. Dessa möten ser vi som positiva och lärorika.

När klagomål från enskilda personer hanteras i media är det nästan omöjligt för oss att ge generella svar. Varje fall är unikt. Här har vi formulerat allmänna svar på de frågor, synpunkter och kommentarer som avfalls- och återvinningsavdelningen fått via e-post, sociala medier och i lokaltidningen angående matavfallssortering och det nya insamlingssystemet. Möjlighet till veckohämtning av matavfall, taxa med mera, behandlas politiskt under våren 2017.

Fukt, lukt, flugor och larver

Det är kanske lätt att glömma, men fluglarver fanns i kärlen även innan matavfallsinsamlingen infördes i Trelleborg. Fukt och dålig lukt likaså. Det är framför allt när vi har riktigt varma och soliga dagar med hög luftfuktighet som flugorna gynnas. Och när flugor kommer åt avfall med frukt, kött eller fisk, lägger de ägg som blir till fluglarver. Ju varmare en fluga har det, desto fler ägg lägger den. Larverna i sig utgör ingen hälsorisk även om de är obehagliga.

För att du ska slippa obehaget med fluglarver i ditt avfallskärl är vår rekommendation att du gör så här:

 • Paketera frukt, kött, fisk och skaldjur omsorgsfullt. Lägg matavfallet i blad från en tidning och slå ihop det som ett paket och lägg det i matavfallspåsen. Fyll inte p��sen för mycket och vik ihop den ordentligt så att den inte öppnar sig när den hamnar i kärlet. Det är viktigt att flugorna inte kommer åt innehållet.
 • Se till att matavfallet har droppat av så mycket som möjligt. Om påsen ändå är våt och tung så är det okej att använda dubbla påsar.
 • Blötare avfall leder till större luktproblem. Blanda gärna matavfallet med torkpapper för att få ett torrare avfall.
 • Om kärlet står i full sol under den varma årstiden kan vätska bildas av kondens. Kan du inte ha kärlet i skuggan så går det bra att lägga en bit äggkartong eller en tidning i botten på kärlet för att ge en liten luftspalt och för att suga upp vätskan.
 • Har du fått fluglarver och vill rengöra kärlet efter tömning kan du tvätta med en blandning av vatten och ättika. Spraya därefter kärlkanten med ättikslösningen.
 • Ha som vana att skölja ur avfallskärlet någon gång på sommaren. Använd såpa eller bara vatten vid rengöring. Låt kärlet torka ordentligt innan du använder det igen. Generellt gäller att ju torrare och renare kärlet är desto färre flugor. Och även mindre risk för att avfallet fryser fast vintertid.
 • De små frukt- och bananflugorna trivs också i värme och fukt. De är enkla att lufta ut genom att lyfta på locket lite då och då.

Får du ändå inte bukt med besvären så är du välkommen att beställa en extra hämtning.

Matavfallspåsen - varför är den gjord av papper?

Matavfallet vi samlar in rötas och omvandlas till biogas (fordonsbränsle) och biogödsel. Alla kommuner i Sysavregionen har gemensamt med Sysav kommit överens om att man ska använda papperspåsar när man sorterar ut sitt matavfall. Papperspåsen har flera fördelar och den bidrar till att renhet och kvalitet på utsorterat matavfall och biogödsel är hög.

Idag forskas det mycket på detta område och helt fossilfria biopåsar som fungerar i hela biogasprocessen kommer helt säkert att finnas i framtiden. Tills dess är papperspåsar det som är bäst för miljön och för produktionen av biogödsel och biogas.

För litet, för stort eller alldeles lagom

Vi får emellanåt e-post och samtal från kommuninvånare som tycker att det nya insamlingssystemet med två kärl är allt från ”det bästa som hänt oss” till att ”de förfular vår gata”. Fyrfackssystemet har funnits i Sverige sedan början av 2000-talet och är nu infört i 32 kommuner. Det är utifrån dessa erfarenheter som det nya insamlingssystemet är dimensionerat. Inklusive statistik på mängden produkter som sätts på marknaden och som ska tillbaka i kretsloppet igen.

I Trelleborg kan två närliggande fastigheter dela kärl (efter ansökan) och man kan också ha ett extra kärl för restavfall (till exempel blöjbarnsfamiljen). Vi har fått olika förslag till förändring av storlek på insatser och tömningsfrekvens, men vi har valt att ha nuvarande dimensioner kvar tills vi har fått mer erfarenhet av systemet. Avfallets sammansättning kan komma att se annorlunda ut i framtiden och då är systemet flexibelt och lätt att justera.

Vi arbetar också med bostadsområden som vill ha gemensamma lösningar. Där placerar vi ut större, också delade kärl. Detsamma gäller för områden och samfälligheter där vi inte kan komma åt att hämta avfallet med våra fordon.

Hämtningsschema på kommunens webbsida och sms-avisering inför varje hämtning

Det nya insamlingssystemet är ännu inte utbyggt och optimerat i hela kommunen. Vi gör ständiga justeringar. Därför hänvisar vi tills vidare till att ta kontakt med kommunens kundtjänst och till Mina Sidor där du ser hämtningsdagarna för både hushållsavfall och trädgårdsavfall. Kontakta Kund- och fakturasupport för att få inloggningsuppgifter.

Att få en sms-avisering inför varje hämtning är också ett förslag som kommit in till oss. Det är en extra service som kan bli en tilläggstjänst. Vi kommer att ta upp frågan i kommande medborgarundersökning.

Vad tycker kommuninvånarna om det nya insamlingssystemet?

Någon enskild medborgarundersökning av det nya insamlingssystemet har vi inte gjort. Ännu. Den sista etappen av införandet är något försenad och kommer att ske under andra kvartalet 2017. Vi väntar med att göra medborgarundersökningar tills systemet är helt utbyggt så att alla har möjlighet att komma till tals.

Nu ser vi framåt – en cliffhanger

Kommunen ska möjliggöra samhällets ambitioner att minska avfallet och öka återvinningen. Efter nästan tre år med det nya insamlingssystemet kan vi genom plockanalyser av avfallet se att Trelleborg glädjande nog följer alla de goda kurvorna uppåt. Det är bra kvalitet på sorteringen och insamlingen ökar, inte minst matavfallet. Vi är bra i Trelleborg och behöver inte jämföra oss med varken Paris, Polen, eller Vellinge.

Trelleborg står nu inför att anta ett förslag till en ny renhållningsordning som arbetats fram tillsammans med de övriga 13 kommunerna i Sysavregionen. Avfallshanteringen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, och det går faktiskt inte att blunda för att vi behöver lära oss att minimera och hantera vårt avfall på ett hållbart sätt. Varje gång vi köper en vara ska vi fundera på om den verkligen kommer att konsumeras fullt ut innan den blir ett avfall. Det avfall som ändå uppstår är en resurs som ska tas till vara genom återvinning, det är allas ansvar. Och du är ansvarig för att ditt avfall hamnar på rätt ställe.

Avfalls- och återvinningsavdelningen

Hushållsavfall är alla typer av avfall som uppkommer där vi bor eller tillbringar vår fritid. Även motsvarande avfall som uppstår hos verksamheter, institutioner och skolor räknas som hushållsavfall och styrs av samma bestämmelser.

Avfalls- och återvinningsavdelningen hämtar hushålls- och trädgårdsavfall samt vitvaror och andra grovsopor. Till de tre återvinningscentralerna i kommunen lämnar du själv dina grovsopor och farligt avfall. På återvinningscentralerna kan du också köpa kompost- och matjord. Vi ansvarar för tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare.

Två gånger om året skickar vi ut information till alla hushåll. I den kan du läsa till exempel om avfallshämtning under helgdagar, särskilda öppettider på återvinningscentralerna med mera. Informationen kan du också hämta som pdf-fil på denna sida.

Nyheter avfall & återvinning

 • Återvinningsstationen i Skegrie har tagits bort

  Återvinningsstationen på Midsommarängen i Skegrie har tagits bort då bygglov saknas för platsen. Ingen ersättningsplats finns att tillgå men Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetar för att hitta en ny placering.

 • Farligt Avfall-bilen kommer till Klagstorp och Trelleborg

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg två gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På torsdag, den 20 april, stannar Farligt Avfall-bilen i Klagstorp och i Trelleborg. Farligt Avfall-bilen tar emot farligt avfall och mindre el- och elektronikprodukter från hushållen. Kemist finns på plats och kan besvara frågor!

 • Vi visar det nya insamlingssystemet lördagen den 8 april

  Fyrfackskärl

  I april-maj kommer 4 000 villahushåll i Trelleborgs kommun att få information om när de sista gröna soptunnorna kommer att bytas ut mot två mörkgrå. I början av juni kommer alla villahushåll i Trelleborgs kommun att ha tillgång till fastighetsnära källsortering!

 • Onsdag 22 mars avbruten avfallshämtning i Alstad

  Onsdagens avfallshämtning av Kärl 1 i Alstad och söderut (till Sörgårdsvägen) har fått avbrytas på grund av sjukdom.

 • Sommarhämtning av hushållsavfall 2017

  Vi påminner dig som har sommarhämtning av hushållsavfall (vid fritidsbostad) att hämtningen börjar igen vecka 11 respektive vecka 12. Detta gäller även för dig som har Kärl 1 i det nya insamlingssystemet.

 • Vi håller rent 2017

  Håll Trelleborg Rent

  Varje vår deltar Trelleborgs kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

 • 8 februari avbruten avfallshämtning i Dalköpingeområdet

  Onsdagens avfallshämtning av Kärl 2 (förpackningar av papper, plast, metall och ofärgat glas) i Dalköpingeområdet (östra) har fått avbrytas på grund av fordonshaveri.

 • Flytt av återvinningsstationen i Skegrie

  Återvinning av förpackningar sparar resurser

  På måndag, den 30 januari, flyttar återvinningsstationen i Skegrie till ny adress: Midsommarängen 2. Det tillfälliga bygglovet på Skegrie byaväg 1 har gått ut, och en ny plats har tagits fram tillsammans med Serviceförvaltningen i Trelleborgs kommun.

 • Ny avfallstaxa 2017

  Taxan för hushållsavfall höjs med 15 % från och med den 1 januari 2017. Förändringen kommer att synas på fakturan från Trelleborgs kommun som skickas ut i februari.

 • Om matavfallet är fastfruset i kärlet

  Matavfallet kan frysa fast i kärlet vintertid. Chaufförerna har ingen möjlighet eller ansvar att gå ut och ta loss fastfrusna påsar ur kärlet. Här är några tips för att undvika fastfruset matavfall.

 • Avfall & återvinning under Trettonhelgen

  Vi hämtar hushållsavfallet måndag till fredag, alltså även fredagen den 6 januari (Trettondedag jul).

 • Avfall & återvinning under jul och nyår

  Om det blir snö: Kom ihåg att snöröja och halkbekämpa hela vägen fram till avfallskärlet.

  Vi hämtar hushållsavfallet måndag till fredag, alltså även måndagen den 26 december (Annandag jul).

 • Banta soppåsen i jul och nyår

  Lämna julgranen till återvinningscentralen. Då återvinns den som energi!

  Lämna förpackningar från julklappar, julpynt och julmat och även jultidningar/-kataloger i jul- och nyårshelgen i återvinningen. Det allra bästa är att äta upp julmaten och näst bäst är att lämna matrester i matavfallsinsamlingen. Då kan du njuta av julen fullt ut med gott miljösamvete!

 • En Köpfri dag - Europa minskar avfallet 2016

  Ge dig själv en Köpfri dag!

  Hur kan du bidra till att minska avfallet? Jo, genom att konsumera hållbart, återanvända och återbruka mer. Eller genom att ge dig själv en Köpfri dag! Känns det svårt? Kanske några frågor kan hjälpa dig att ta beslut innan du köper:

 • Nu tändas åter ljusen

  Elavfall innehåller gifter, ämnen och komponenter som kan återvinnas eller återanvändas. Miljön skonas, resurser och energi sparas när du lämnar in gamla eller trasiga elprodukter för återvinning.

  Nu i adventstid vill vi gärna pynta och lysa upp mörkret, både inne och ute. Tänk på att gamla eller trasiga lampor och slingor räknas som farligt avfall och ska lämnas till återvinning.

 • Matolja blir tvål, stearinljus och biodiesel

  Matolja återvinns och blir till nya produkter

  Nu kan du lämna flytande matfett, mat- och frityroljor på Sysavs återvinningscentral i Trelleborg. Matfettet kan då komma till nytta och bli till nya produkter.

 • Om trädgårdsavfallet är fastfruset i kärlet

  Trädgårdsavfallet kan i början och slutet på säsongen vara fastfruset i kärlet. Chaufförerna har ingen möjlighet eller ansvar att gå ut och ta loss fastfruset trädgårdsavfall ur kärlet.

 • Återvinningscentralerna under Allhelgonahelgen

  Återvinningscentralerna har öppet enligt följande under Allhelgonahelgen: Trelleborg 9.00-15.00 lördag 5 november och söndag 6 november. Återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn håller stängt under Allhelgonahelgen.

 • Vintertid på återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn

  Från och med 1 november har vi vintertid på återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn. Anderslöv har öppet måndag och onsdag 15-18 samt lördag 9-12. Smygehamn har öppet tisdag och torsdag 15-18 samt lördag 9-12.

 • Sommarhämtning av hushållsavfall snart slut för säsongen

  Vi påminner dig som har sommarhämtning av hushållsavfall (vid sommarbostad) att hämtningen upphör vecka 43 respektive vecka 44. Detta gäller även för dig som har Kärl 1 i det nya insamlingssystemet.

 • Farligt Avfall-bilen kommer till Klagstorp och Trelleborg

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg två gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På tisdag, 13 september, stannar Farligt Avfall-bilen i Klagstorp och i Trelleborg. Farligt Avfall-bilen tar emot farligt avfall och mindre el- och elektronikprodukter från hushållen. Kemist finns på plats och kan besvara frågor!

 • Farligt Avfall-bilen kommer till Gislövs läge och Beddingestrand

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg två gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På tisdag, 23 augusti, stannar Farligt Avfall-bilen i Gislövs läge och i Beddingestrand. Farligt Avfall-bilen tar emot farligt avfall och mindre el- och elektronikprodukter från hushållen. Kemist finns på plats och kan besvara frågor!

 • Förslag till ny Renhållningsordning 2017-2020

  EUs avfallstrappa styr hur avfall tas omhand för att minska resursförbrukning och miljöpåverkan.

  Trelleborgs kommun ställer ut förslag till ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) för år 2017-2020. Utställningen pågår den 4 juli till den 30 september.

 • Försenad trädgårdsavfallshämtning

  Fredagens trädgårdsavfallshämtning i Trelleborg, Gislöv och Fjärdingslöv kunde inte genomföras på grund av fordonshaveri. Detta berör cirka 250 abonnenter och hämtningen kommer istället att ske måndagen den 4 juli.

 • Översvämningar i Trelleborg

  Efter skyfallen som drabbade Trelleborg under Midsommarhelgen samt idag onsdagen 29 juni, så drabbades ett 15-tal fastigheter av källaröversvämning. Främst är det fastigheter inom Granlundaområdet som drabbats.

 • Avgrävd vattenledning Önnarp

  På grund av avgrävd vattenledning i Önnarp är vattnet för tillfälligt avstängt. VA avdelningens personal är på väg dit för reparation.

 • Avfall och återvinning under midsommarhelgen

  På midsommarafton, fredagen den 24 juni, hämtar vi hushållsavfall och trädgårdsavfall precis som vanligt. Däremot är alla återvinningscentraler stängda under midsommarhelgen (fredag-lördag). Välkommen till Trelleborgs återvinningscentral på söndag, 9-15.

 • Vattenavstängning Albäckafruns väg

  Vattnet kommer att stängas pga vattenläcka för fastigheter på Albäckafruns väg. Vattnet stängs under dagen och återkommer när arbetet är klart.

 • Avfall och återvinning den 6 juni

  På måndag den 6 juni (Sveriges nationaldag) hämtas hushållsavfall och trädgårdsavfall som vanligt. Återvinningscentralen i Trelleborg är öppen 9-15, medan återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn håller stängt.

 • Onsdagen 25 maj stängt på 0410-733800

  Kund- och Fakturasupport TF 0410-733800 stängt 25 maj p.g.a. sammanträde. Allmänna frågor kan besvaras av kommunens kundtjänst på 0410-733000. Det går också bra att mejla på , så svarar vi så fort vi har möjlighet.

 • Avfall och återvinning den 5 maj

  Torsdagen den 5 maj (Kristi himmelsfärds dag), hämtar vi hushållsavfall och trädgårdsavfall som vanligt. Återvinningscentralen i Trelleborg har öppet 9-15 medan vi håller stängt i Anderslöv och Smygehamn.

 • Återvinningscentralerna under Valborg och Första maj

  Återvinningscentralen i Trelleborg har öppet 9-15 lördag 30 april och söndag 1 maj. Återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn håller stängt hela helgen.

 • Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg 19 och 21 april

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg två gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På tisdag och torsdag, 19 och 21 april, stannar Farligt Avfall-bilen på fyra orter i Trelleborgs kommun. Farligt Avfall-bilen tar emot farligt avfall från hushållen.

 • Avfallshämtning: Felaktig debitering för dragavstånd på senaste fakturan

  På grund av tekniska problem har ett antal kunder blivit debiterade dragavstånd på den senaste fakturan från oss. För ett standardabonnemang för hushållsavfallshämtning rör det sig om 22 kr som felaktigt debiterats ut. Denna avgift kommer att justeras på nästa faktura.

 • Start för sommarhämtning av avfall

  Nu startar sommarhämtningen av hushållsavfall för dig som har sommarabonnemang. Vi tömmer vecka 11-43 respektive vecka 12-44.

 • Var med och håll Trelleborgs kommun rent i vår

  Vi håller rent

  Varje vår deltar Trelleborgs kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej.

 • VA-arbete kring Ripatorget

  Under perioden februari-oktober 2016 kommer VA-avdelningen att genomföra sanering av ledningssystemet kring Ripatorget med omgivning.

 • Ny avgift för hämtning av trädgårdsavfall

  Från och med 1 januari 2016 höjs avgiften för hämtning av trädgårdsavfall. Förändringen kommer att synas på fakturan från Trelleborgs kommun som går ut under vecka 6.

 • Lämna in din julgran till flisning

  Fjärrvärmeverket

  På lördag, den 16 januari, har Östervångsverket öppet hus och bjuder på värmande gulaschsoppa när du lämnar in din julgran till flisning.

 • Extra avfallshämtning vecka 1

  Om det blir snö: Kom ihåg att snöröja och halkbekämpa hela vägen fram till avfallskärlet.

  I år tillkommer vecka 53 vilket betyder att vi får två udda veckor efter varandra. Därför kommer vi att mellantömma alla kärl under vecka 1.

 • Avfall och återvinning under jul och nyår

  Vi hämtar inte längre julgranar som placerats vid avfallskärlet. Lämna julgranen till återvinningscentralen.

  Vi hämtar hushållsavfallet måndag till fredag trots många röda dagar kring jul och nyår.

 • Hämtning av trädgårdsavfall snart slut för säsongen

  Sista hämtningen av trädgårdsavfall för säsongen sker vecka 48 respektive vecka 49. Skölj gärna ur kärlet och ställ undan på skyddad plats under vintern.

 • Återvinningscentralerna under Allhelgonahelgen

  Återvinningscentralerna har öppet enligt följande under Allhelgonahelgen: Trelleborg 9-15 lördag 31 oktober och söndag 1 november. Återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn håller stängt under Allhelgonahelgen.

 • Farligt Avfall-bilen kommer till Beddingestrand och Gislövs läge

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg två gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På torsdag, den 22 oktober, stannar Farligt Avfall-bilen på Beddinge strandväg 127 (Granhyddan) mellan klockan 17.00 och 17.45. Därefter åker den till Gislövs läge (Piggvarvägen) där den tar emot farligt avfall från hushållen mellan klockan 18.15 och 19.00.

 • Sommarhämtning av hushållsavfall snart slut för säsongen

  Vi påminner dig som har sommarhämtning av hushållsavfall (vid sommarbostad) att hämtningen upphör vecka 43 respektive vecka 44.

 • Ytterligare 4 000 hushåll byter en soptunna mot två

  Skegrie, Alstad och Gislöv

  Under oktober månad kommer 4 000 villahushåll i Trelleborgs kommun att få information om när den gröna soptunnan kommer att bytas ut mot två grå. Den 2 november blir det premiärtur för tre nya gasbilar!

 • Avfallshämtning flyttad till söndag 20 september

  Fredagens avfallshämtning av Kärl 1 i område Västervång, Flinthög, Danska vägen och kungavägarna kunde inte genomföras på grund av fordonshaveri.

 • Four fit challenge - fyra plagg i en vecka påverkar mer än du tror

  Visa att du antar utmaningen!

  Vi svenskar slänger 8 kg textilier per person och år. Kläder och annat som påverkat miljön negativt både när det producerats och kasserats. Så kan vi inte ha det! Utmana dig själv att tänka mer hållbart kring mode i höst. Läs mer om kampanjen och anta utmaningen!

 • Farligt Avfall-bilen kommer till Fagerängen och Stortorget

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg två gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På tisdag, den 15 september, stannar Farligt Avfall-bilen på Syster Jennys väg 26 (Fagerängen) mellan klockan 17.00 och 17.45. Därefter åker den till Stortorget där den tar emot farligt avfall från hushållen mellan klockan 18.15 och 19.00.

 • Sophämtningen försenad i Klörup

  Onsdagens sophämtningstur i Klörup kunde inte genomföras på grund av fordonshaveri. Hämtningen kommer att ske under torsdagen den 3 juli.

 • Avfall och återvinning under midsommarhelgen

  På midsommarafton, fredagen den 19 juni, hämtar vi hushållsavfall och trädgårdsavfall precis som vanligt. Däremot är alla återvinningscentraler stängda under midsommarhelgen (fredag-lördag). Välkommen till Trelleborgs återvinningscentral på söndag, 9-15.

 • Små återvinningsstationer borttagna

  De små återvinningsstationerna på Myntvägen, Vindarnas väg, Malörtsvägen samt på Kaptensvägen (Dalköpinge) har tagits bort på grund av tillfälliga bygglov som gått ut.

 • Avfall och återvinning på nationaldagen

  På lördag den 6 juni (nationaldagen) är återvinningscentralen i Trelleborg öppen 9-15, medan återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn håller stängt.

 • Återvinningsstation på Lycko Pers väg borttagen

  Återvinningsstationen på Lycko Pers väg har tagits bort av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för att det tillfälliga bygglovet gått ut.

 • Återvinningsstation på Stavstensvägen borttagen

  Återvinningsstationen på Stavstensvägen 167 har tagits bort på grund av ett tillfälligt bygglov som löper ut den 31 maj.

 • Farligt Avfall-bilen till Gislövs läge och Beddingestrand

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg två gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På tisdag den 26 maj stannar Farligt Avfall-bilen på Piggvarvägen (Gislövs läge) mellan klockan 17.00 och 17.45. Därefter åker den till Beddingestrand där den står uppställd vid Granhyddan mellan klockan 18.15 och 19.00.

 • Farligt Avfall-bilen stannar på Fagerängen och Stortorget

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg två gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På torsdag, den 21 maj, stannar Farligt Avfall-bilen på Syster Jennys väg 26 (Fagerängen) mellan klockan 17.00 och 17.45. Därefter åker den till Stortorget där den står uppställd mellan klockan 18.15 och 19.00.

 • Avfall och återvinning den 14 maj

  I morgon torsdag den 14 maj (Kristi himmelsfärds dag), hämtar vi hushållsavfall och trädgårdsavfall som vanligt. Återvinningscentralen i Trelleborg har öppet 9-15 medan vi håller stängt i Anderslöv och Smygehamn.

 • Avfall och återvinning på valborgsmässoafton och första maj

  Avfallshämtningen fungerar som vanligt på torsdag 30 april och fredag 1 maj. Återvinningscentralen i Trelleborg har öppet 9-15 båda dagarna, medan vi håller stängt i Anderslöv och Smygehamn.

 • Textil, skor och leksaker får nytt liv

  Maria Gaspar och Gabriella Eliasson vid utsättning av ett 20-tal behållare för textilinsamling på återvinningsstationerna i Trelleborgs kommun. Här på Reparatörsgatan.

  Nu finns insamling för avlagda textilier, skor och leksaker på ett 20-tal av återvinningsstationerna (ÅVS) i kommunen samt på återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn (ÅVC).

 • Avfall och återvinning i påsk

  Narcissus i vårsolen.

  Under påskhelgen utför vi avfallshämtningen som vanligt, alltså även Långfredag (3 april) och Annandag påsk (6 april). Tänk på att sätta ut kärlet senast klockan 7 på hämtningsdagen (gäller även trädgårdsavfallshämtningen). Observera att återvinningscentralerna har något ändrade öppettider.

 • Ändrad hämtningssäsong av trädgårdsavfall

  Vi ändrar hämtningssäsongen för bättre anpassning till växtperioden. För dig som har hämtning jämn vecka startar säsongen vecka 12 och har du hämtning udda vecka startar hämtningen vecka 13.

 • Snart dags för en spännande workshop om framtidens avfallshantering

  Johan Wester

  Den 11 februari bjuder avfalls- och återvinningsavdelningen in till en workshop om kommunens nya renhållningsordning. Inbjudan riktar sig till representanter från Trelleborgs kommuns förenings- och näringsliv samt tjänstemän och folkvalda politiker.

 • Avfall och återvinning under jul och nyår

  Vi hämtar inte längre julgranar som placerats vid avfallskärlet. Lämna julgranen till återvinningscentralen.

  Trots många röda dagar kring jul och nyår hämtar vi hushållsavfallet som vanligt.

 • Historien om dina kläder - var med och tävla!

  Köp inte skräp är en webbplats som vill få oss att tänka över hur konsumtion påverkar avfallsmängder och miljö. Årets tema är textil och kläder.

  Aldrig har det varit så billigt att handla kläder som nu, och aldrig har vi konsumerat så mycket.

 • Köra bil på matavfall

  Köra bil på matavfall

  Hur är det möjligt? Insamlingen av matavfall i Trelleborgs kommun har påbörjats och inom några år kommer hela kommunen att innefattas.

 • Återvinningscentralerna under Allhelgonahelgen

  Återvinningscentralerna har öppet enligt följande under Allhelgonahelgen: Trelleborg lördag 1 november 9-15, söndag 2 november 9-15 och Anderslöv och Smygehamn stängt.

 • Farligt Avfall-bilen till Beddingestrand och Gislövs läge

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg fyra gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  I morgon, tisdag den 28 oktober, besöker Farligt Avfall-bilen Beddingestrand och Gislövs läge. Första stopp för kvällen är i Beddingestrand.

 • Sommarhämtning av hushållsavfall snart slut för säsongen

  Vi påminner om att hämtningen av hushållsavfall vid sommarbostad upphör vecka 43 respektive vecka 44.

 • Farligt Avfall-bilen besöker Fagerängen och Stortorget

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg fyra gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  I morgon, torsdag den 25 september, kommer Farligt Avfall-bilen till Fagerängen där den stannar på Syster Jennys väg 26 (p-plats panncentralen) mellan klockan 17.00 och 17.45. Därefter åker den vidare in till Stortorget där den stannar mellan klockan 18.15-19.00.

 • Några råd för avfallshanteringen sommartid

  Nu har vi varma och soliga dagar och med värme och hög luftfuktighet gynnas flugorna. När flugorna kommer åt avfall med fruktsaft, kött eller fisk, lägger de ägg som blir till fluglarver. Och ju varmare en fluga har det, desto fler ägg lägger den. Larverna i sig utgör ingen hälsorisk även om de är obehagliga.

 • Farligt Avfall-bilen till Gislövs läge och Beddingestrand

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg fyra gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På torsdag, den 26 juni, kommer Farligt Avfall-bilen till Gislövs läge och Beddingestrand. Välkommen att lämna ditt hushålls farliga avfall!

 • Avfall och återvinning under midsommarhelgen

  På midsommarafton, fredagen den 20 juni, hämtar vi hushållsavfall och trädgårdsavfall precis som vanligt. Däremot är alla återvinningscentraler stängda under midsommarhelgen (fredag-lördag). Välkommen till Trelleborgs återvinningscentral på söndag, 9-15.

 • Avfall och återvinning på nationaldagen och i pingsthelgen

  På fredag den 6 juni (nationaldagen) hämtar vi hushållsavfall och trädgårdsavfall som vanligt. Återvinningscentralen i Trelleborg är öppen 9-15, medan återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn håller stängt (som vanligt på fredagar).

 • Avfall och återvinning 29 maj

  På torsdag den 29 maj (Kristi himmelsfärds dag) hämtar vi hushållsavfall och trädgårdsavfall som vanligt. Återvinningscentralen i Trelleborg har öppet 9-15 medan Anderslöv och Smygehamn håller stängt.

 • Avfall och återvinning på valborgsmässoafton och 1 maj

  Avfallshämtningen fungerar som vanligt på onsdag 30 april och torsdag 1 maj. Återvinningscentralen i Trelleborg har öppet 9-15 båda dagarna, medan vi håller stängt i Anderslöv och Smygehamn.

 • Avfall och återvinning i påsk

  Detta är inte en vanlig rishög. Trädgårdsavfallet blir till näringsrik kompostjord!

  Under påskhelgen utför vi avfallshämtningen som vanligt, alltså även Långfredag (18 april) och Annandag påsk (21 april).

 • Farligt Avfall-bilen i Trelleborg på torsdag

  Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg fyra gånger per år. Passa på att ställa frågor om farligt avfall till personalen!

  På torsdag den 3 april kommer Farligt Avfall-bilen till både Fagerängen och Stortorget. Välkommen att lämna ditt hushålls farliga avfall!

 • Vårstädning på gång?

  Från och med 1 april har vi sommartid på återvinningscentralerna i Anderslöv och Smygehamn, d.v.s. öppet måndag till torsdag 15-18 och lördag 9-12.

 • Hämtning av hushållsavfall på Västra Egna Hem lördagen den 1 mars

  Vi har tidigare meddelat att vi på grund av tekniska problem är försenade med hämtningen av de nya avfallskärlen.

 • Vi har fortfarande tekniska problem med de nya sopbilarna

  Vi har fortfarande tekniska problem vid hämtning av de nya avfallskärlen i centralorten Trelleborg. Vi ber alla som har tömning under denna vecka att låta avfallskärlen stå kvar tills de blivit tömda.

 • Fortsatta inkörningsproblem med nya sopbilen

  På grund av tekniska problem kommer vi att drabbas av förseningar under hela denna vecka. Vi ber vänligen alla som har tömning på sitt fyrfackskärl att låta det stå kvar tills det blivit tömt.

 • Premiärtur med förhinder för nya sopbilen

  Vi har tyvärr inkörningsproblem med den nya sopbilen. Den automatiska inmatningen för ett av facken krånglar. Vi ber alla som fått besked om tömning av fyrfackskärl under måndag och tisdag denna vecka att låta kärlet stå kvar vid hämtstället tills det blivit tömt.

 • Försenad sophämtning på grund av väderläget

  Det är mycket svårt att komma fram för våra sopbilar just nu, särskilt på landsbygden. Vi är försenade och uppmanar dem som har hämtning denna vecka att låta kärlen stå kvar till tömning så försöker vi utföra tömningen under veckan.

 • Försenad sophämtning

  Onsdagens sophämtningstur runt Serresjöområdet och Dalköpinge kunde inte genomföras på grund av fordonshaveri/planerad utbildning av personal. Hämtningen kommer att ske under fredagen den 17 januari.

 • Premiär för Trelleborgs villor – dags för fastighetsnära insamling av hushållsavfall

  Två nya kärl med sortering i åtta fack placeras ut vid varje villa i centralorten Trelleborg i januari-februari 2014.

  Under januari månad kommer 3 600 villahushåll i centralorten Trelleborg att få separat information om när den gröna soptunnan kommer att bytas ut mot två stycken grå. Och den 3 februari blir det premiärtur för de nya bilarna!

 • Återvinningsstation vid Kaptensvägen borttagen

  På grund av skadegörelse har återvinningsstationen vid Kaptensvägen Västra tagits bort. Vi hänvisar till återvinningsstationen för tidningar, pappersförpackningar och batterier på Kaptensvägen Östra.

 • Upplev historien om ditt avfall

  Gå in på webbplatsen Köp inte skräp och var med och tävla!

  Köp inte skräp är en kampanj som vill få dig att tänka över hur konsumtion påverkar avfallsmängder och miljö. På webbplatsen Köp inte skräp kan du uppleva historien om ditt avfall, ett test med tankeväckande resultat. Här finns också tips på enkla saker du kan göra.

 • Farligt Avfall-bilen avslutar säsongen i Skateholm och i Gislövs läge

  Farligt Avfall-bilen gör det lättare för dig att lämna farligt avfall.

  I morgon, tisdag den 29 oktober, kan du som privatperson lämna farligt avfall och mindre el- och elektronikprodukter till Farligt Avfall-bilen.

 • Samlaren tar hand om farligt elavfall

  Samlaren

  Alltför mycket av farligt elavfall hamnar i de vanliga soporna. Nu blir det enklare att göra rätt, med insamlingsskåpet Samlaren i din matbutik. I Trelleborg placeras Samlaren ut i fyra butiker med början på onsdag.

 • Sveriges glömda naturresurser!

  Lämna dina gamla och trasiga elprodukter till återvinning.

  Återvinningshelgen infaller i år 27-29 september. Då vill vi uppmärksamma hur viktigt det är att gamla och/eller trasiga elprodukter lämnas till återvinning och blir en del av ett ständigt kretslopp. Välkommen till din återvinningscentral!

 • Försenad sophämtning

  Måndagens sophämtningstur runt Kattebäcksvägen med omnejd är försenad på grund av fordonshaveri. Förhoppningsvis kommer samtliga kärl att kunna tömmas senast i morgon, tisdag.

 • Tv-kändis inleder biogasträffar

  Folk ska få chansen att lära sig mer om biogas och om biogasarbetet i Trelleborg. Därför arrangeras fem tematräffar nu i höst.

 • Nu samlar vi in fallfrukt på alla återvinningscentraler i Trelleborg

  Fallfrukt

  Fallfrukten lägger du i separata kärl på återvinningscentralerna i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn. Det får inte finnas gräs, jord och sten bland fallfrukten som sedan behandlas i Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall.

 • Gabriella tar över rodret i renhållningen

  Gabriella Eliasson

  Hon har arbetat med vatten, avlopp och renhållning i hela sitt yrkesliv och brinner alldeles speciellt för miljön. Nu tar Gabriella Eliasson över rodret som ansvarig för renhållningen i Trelleborg.

 • Farligt Avfall-bilen kommer till Fagerängen och Skegrie

  Farligt avfall-bilen

  På torsdag den 29 augusti kan du som privatperson lämna farligt avfall och mindre el- och elektronikprodukter till Farligt Avfall-bilen. Som vanligt blir det två stopp i vår kommun.

 • Försenad sophämtning

  Gårdagens och dagens sophämtningsturer i orterna Minnesberg, Alstad, Västra Alstad, Sjörup samt Haglösa är försenade på grund av fordonshaveri.

 • Återvinningsstation på Köpingegatan tas bort

  Den 13 augusti tas återvinningsstationen på Köpingegatan i Trelleborg bort.

 • Farligt Avfall-bilen kommer till Gislövs läge och Skateholm

  Farligt Avfall-bilen med kemist

  I morgon, torsdagen den 27 juni, kommer Farligt Avfall-bilen åter till Trelleborgs kommun. Första stoppet är i Gislövs läge där den stannar på Piggvarvägen mellan klockan 17.00 och 17.45. Nästa stopp blir vid busshållplatsen på Sjötorpsvägen i Skateholm klockan 18.15-19.00. Välkommen att lämna hushållets farliga avfall!

 • Sophämtning och återvinning under midsommarhelgen

  Vi påminner om att sophämtningen fungerar som vanligt, det vill säga vi tömmer restavfall och trädgårdsavfall på midsommarafton fredagen den 21 juni. Sopkärlet ska vara utrullat senast kl. 7 på tömningsdagen med hjulen utåt mot fordonet.

 • Vårpremiär för Farligt Avfall-bilen i Skegrie och Trelleborg

  Farligt avfall-bilen

  På tisdag den 9 april, kommer Farligt Avfall-bilen till Skegrie och Trelleborg. Första stoppet är i Skegrie där den stannar vid återvinningsstationen (Idrottshemmet) mellan kl. 17.00 och 17.45. Nästa stopp blir på Stortorget i Trelleborg klockan 18.15-19.00. Välkommen att lämna hushållets farliga avfall!

 • Sophämtning och återvinningscentraler i påsk

  Sophämtningen fungerar som vanligt, vi tömmer alltså även på Långfredag den 29 mars och Annandag påsk, måndagen den 1 april. Som vanligt gäller att sopkärlet ska vara utrullat senast kl. 7 på tömningsdagen, samt att det måste vara skottat och halkbekämpat för att vi ska kunna utföra hämtningen.

 • Försenad sophämtning

  Dagens sophämtningstur i orterna Bösarp och Södra Virestad har avbrutits på grund av sjukdom.

 • Uppskjuten sophämtning

  På grund av sjukdom kommer insamling av restavfall nordost om Anderslöv inte att kunna utföras som planerat i dag. Låt sopkärlen stå framme till dess att de blivit tömda.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?