Fritt val av förskola och skola

I Trelleborg kan vårdnadshavare fritt välja förskola eller skola. Förutsättningen är att det finns plats på den förskola eller skola man önskar.

Förskola

I förskolan gäller vissa turordningsprinciper. Plats garanteras inom fyra månader. Mer information om Trelleborgs kommunala och fristående förskolor och ansökningsförfarandet finns under Förskolor och Ansök eller säg upp plats.

Grundskola och förskoleklass

Kommunen är indelad i upptagningsområden.

Eftersom antalet barn varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas upptagningsområden ändras från ett läsår till ett annat. Inför varje nytt läsår beslutas var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå.

Val av förskoleklass i Trelleborgs kommun

Inför varje nytt läsår skickas inbjudan med information om förskoleklass till vårdnadshavare. Vårdnadshavare erbjuds plats på den skola vars upptagningsområde barnet tillhör. På medföljande svarskort tackar ni ja till erbjuden plats, alternativt önskar plats på en annan skola. Om efterfrågan, utifrån vårdnadshavarens önskemål, överstiger antalet tillgängliga platser på vald skola, tillämpas särskilda urvalsgrunder, se Urvalsgrunder förskoleklass.

Behov av och möjlighet till skolskjuts finns, mer information om det finns under Resor och inneboende.

Val av grundskola i Trelleborgs kommun

Önskar du välja en grundskola i Trelleborgs kommun vänder du dig direkt till den skola som du önskar gå. Ditt önskemål registreras av rektorn eller den person rektorn utsett som ansvarig. Ansökan om skolbyte görs på särskild blankett som finns under Självbetjäning. Skolan kan i regel ge information om hur stora försättningarna är för ditt önskemål.

Val av fristående skola eller skola i annan kommun

Önskar du plats på eller vill byta till förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i annan kommun eller fristående skola är det den mottagande skolan som avgör om den har plats och kan ta emot ditt barn. Du måste själv ta kontakt med den skola du önskar.

Mottagande skola fyller i blanketterna Samverkansavtalet Skåne eller Överenskommelse om interkommunal ersättning för kommuner utanför samverkansavtalet och ansökan om ersättning till fristående enhet som finns under Självbetjäning. Ifyllda blanketter skickas till hemkommunen. För mer information se IKE/Fristående enhet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?