Anmälan av avvikande kost inom förskola och skola

Vid önskemål om avvikande kost till barn/elev i förskola och skola, vänligen fyll i blanketten "anmälan av avvikande kost". Blanketten kan du ladda ner här eller kontakta oss om du i stället vill att vi skickar hem en blankett till dig.

Observera att vid anmälan av specialkost av medicinska skäl krävs att du lämnar intyg från leg. läkare eller leg. dietist tillsammans med anmälan. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?