Trelleborgs förskolor och skolor

Barn- och utbildningsverksamheten i Trelleborg organiseras inom bildningsförvaltningen som ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och Campus Trelleborg.

Förskola, grundskola och särskola

Vi har 31 förskolor, varav en OB- förskola, och 16 grundskolor där grundsärskolor är integrerade i verksamheten.

Gymnasie och vuxenutbildning

Vi har en gymnasieskola där också gymnasiesärskola och vuxenutbildning finns. Undervisningen bedrivs på Söderslättsgymnasiet som består av enheterna S:t Nicolai och Bastionen.

Vision och uppdrag

Bildningsförvaltningen har, med utgångspunkt i Trelleborgs kommuns vision, tagit fram en vision gemensam för alla verksamheter inom barn och utbildning i Trelleborgs kommun. Visionen beskriver inriktning och mål för verksamheternas gemensamma uppdrag, och alla inom bildningsförvaltningen eller de som genom sitt arbete möter barn, elever och studerande, ska gemensamt bidra till den. Bildningsförvaltningens vision är följande:

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg.
Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!

 • Förseningar av skolbuss 3 - Väståkra

  På grund av bärgningar vid Stengården, mellan Alstad och Anderslöv, av andra fordon fick Skolbuss 3 som skulle hämta elever på Väståkra 14:25 förhinder.

 • Skolbuss körde av vägen

  Under onsdagseftermiddagen körde en av kommunens skolbussar av vägen på 101:an söder om Gärdslöv. Inga elever befann sig på bussen vid tillfället och busschauffören klarade sig utan skador.

 • Förstelärare och fritidshemsutvecklare vidareutbildas i gruppteori och ledarskap

  Som ett led i de viktiga kompetensutvecklingsinsatserna för Trelleborgs skolledare och lärare, genomförs nu en utbildningsinsats för förstelärare och fritidshemsutvecklare som belyser ämnena kommunikation, ledarskap, gruppteori och konfliktteori.

 • Reflexer till skolungdomar

  Reflexer

  Det är vintertid och mörkret faller på allt tidigare. För att uppmuntra barn och unga att bära reflex har skolskjutsverksamheten tillsammans med kommunens enhet för säkerhet och beredskap delat ut reflexer till alla grundskoleelever.

 • Vannhögskolans nior testar matematik med verklighetsförankring

  80 elever i årskurs 9 på Vannhögskolan ska på måndag möta representanter från det lokala näringslivet för att räkna matematik med verklighetsförankring. Elever och representanter från det lokala näringslivet kommer tillsammans att lösa uppgifter i Smartmattes mattebok.

 • 200 elever och lärare från Trelleborg på EM i yrkesskicklighet

  200 elever och lärare besöker Euroskills - Yrkes-EM

  Den 1 december åkte 200 elever och lärare till Euroskills – Yrkes-EM på Svenska Mässan i Göteborg. Under tävlingarna, som varade i tre dagar, har 74 736 besök gjorts på EuroSkills. Antalet unika besökare beräknas till cirka 65 000 personer. 200 av dessa var från Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

 • Östra skolan läste längst

  I samband med höstlovet arrangerade Trelleborgs skolbibliotekarier läslovsveckan. Tävlande lag var grundskolor i kommunen. Östra skolan kammade hem första priset i tävlingen för låg- och mellanstadiet efter att ha läst längst tid utslaget per elev.

 • Yrken och talanger testas under EM i yrkeskunskap

  200 elever med lärare från Söderslättsgymnasiets samtliga yrkesprogram besöker EuroSkills - Europas största tävling i yrkesskicklighet. Besökarna kommer att kunna se på när cirka 500 unga skickliga yrkesutövare från hela Europa tävlar om EM-titeln i 35 yrken.

 • Ny plats för anmälan till SFI

  Anmälan till SFI, svenska för invandrare, sker från och med måndagen den 28 november på Vägledningscentrum, Söderslättsgymnasiet byggnad A.

 • Truckutbildning entusiasmerar gymnasieelever på yrkesintroduktionsprogrammet

  Truckutbildning

  Hösten 2016 inleddes ett samarbete mellan Söderslättsgymnasiets introduktionsprogram, truckutbildningsföretaget Lennart på Läget och Trelleborgs Industri AB, för att erbjuda elever som går yrkesintroduktion en truckutbildning.

 • Sveriges Kommuner och Landsting presenterar den andra rapporten Öppna jämförelser för grundskola

  När Sveriges Kommuner och Landsting idag presenterar årets andra rapport, Öppna jämförelser för grundskola, placerar sig Trelleborg på plats 102 av Sveriges 290 kommuner.

 • 10-års jubileum på Granlunda förskola

  Granlunda fyller 10 år

  Granlunda förskola har nu fyllt 10 år och detta firades alldeles speciellt i förskolans nya fina rörelserum med lekar, dans, sång, ansiktsmålning och finmiddag.