Nyheter med etiketten "Trelleborgsmodellen"

 • Höga förväntningar ger höga resultat

  Rasha Chidiak-Mokhalati och Joakim Zetterholm arbetar som arbetsmarknadssekreterare i Trelleborgs kommun.

  Enligt riksrevisionen tar det 7–10 år från mottagandet tills att hälften av de nyanlända är etablerade på arbetsmarknaden i Sverige. Genom att se över processerna och införa nya rutiner har Trelleborgs kommun förkortat vägen mot självförsörjning för åtskilliga nyanlända trelleborgare.

 • Trelleborg – Ett nytt perspektiv för Värmland!

  Samordnaren för Nya perspektiv i Värmland hörde talas om Trelleborgs kommuns arbete med etablering, arbetsmarknad och försörjningsstöd, blev nyfiken och sökte vidare. Sökandet ledde till att representanter för arbetsmarknadsförvaltningen bjöds in som talare till en konferens i Sunne under rubrikten ”Mod och tillit i Trelleborg”

 • Verktyg för att göra rätt

  Johanna Maxson från SKL besöker Trelleborgs kommun och Tomas Djurfeldt för att ta del av det systematiska uppföljningsarbetet med ensamkommande barn och unga.

  Sveriges kommuner och landsting (SKL) intresserar sig för Trelleborgs kommuns systematiska arbete med ensamkommande barn och unga. Under onsdagen besöker Johanna Maxson från SKL, arbetsmarknadsförvaltningen för att ta del av metoderna som ses som ett gott exempel på hur man kan jobba.