Utställning - Torsten Erasmie

Konst

En del av konstutställningarna på Axel Ebbes Konsthall våren 2017. Vernissage av respektive utställning sker i närvaro av konstnärerna den första visningsdagen.

Torsten Erasmie som är bosatt i Viks fiskeläge, har varit verksam som konstnär i 40 år. Måleriet skildrar hav och landskap från Österlen, Frankrike, Portugal och Italien med en flödig och målerisk färgskala och en väl avstämd stark kolorit.

Utställning - Torsten Erasmie

Plats/arena:
Axel Ebbes Konsthall
Telefon: (0)709-30 62 99